Förenade Arabemiraten: Invigning av huvudjärnvägslinjen mellan Abu Dhabi och Dubai

Järnvägslinjen omfattar 29 broar, 60 korsningar och 137 avloppskanaler. Schaktnings- och deponiarbetet uppgick till 46 miljoner kubikmeter, vilket involverade 13 300 arbetare som arbetade mer än 47 miljoner timmar. Foto: Etihad Rail

Förenade Arabemiratens nationella järnvägsnät nådde ytterligare en viktig milstolpe den 1 mars 2021: Spåren mellan Dubai och Abu Dhabi är nu sammankopplade.

I närvaro av H.H. Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice härskare i Dubai, och H.H. Etihad Rail-ordförande Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan sa att den sista sträckan av järnvägslinjen mellan de två emiraten lades denna vecka, vilket inledde en ny fas av projektet.

"Projects of the 50"

Färdigställandet av huvudjärnvägslinjen mellan Abu Dhabi och Dubai är en del av "UAE Railway Program" som lanserades som en del av "Projects of the 50" med en investeringsvolym på 50 miljarder AED (12,3 miljarder EUR). Förenade Arabemiratens järnvägsprogram inkluderar ett nationellt nätverk av

järnvägsprojekt utformade för att förbinda de sju emiraten. Programmet förväntas skapa ekonomiska möjligheter på 200 miljarder AED.

Nu när spåren mellan Abu Dhabi och Dubai har kopplats ihop kan förberedelserna börja för att ansluta resten av Emiraten till järnvägsnätet. Så småningom kommer nätverket att koppla samman alla sju emiraten med Saudiarabien och transportera både last och passagerare. Designen av de nya persontågen presenterades först i januari.

Stora utvecklingsprojekt

Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum upprepade att "Förenade Arabemiratens järnvägsprogram" återspeglar Förenade Arabemiratens ambitioner och strävanden att inleda de kommande femtio åren med stora utvecklingsprojekt som kommer att stärka landets position som ett ledande regionalt och globalt centrum inom handel, ekonomi och logistiktjänster.

Sheikh Maktoum bin Mohammed tillade: "Färdigställandet av huvudjärnvägslinjen i

projektet 'UAE National Rail Network' mellan Dubai och Abu Dhabi representerar en viktig nyckelfas som kommer att visa de stora fördelarna med detta nationella projekt när det gäller att förbinda alla emiraten i land och förbättra transporten mellan industriella och kommersiella centra samt underlätta transporter inom UAE.

Lägre transportkostnader

Den 256 kilometer långa järnvägslinjen är designad enligt högsta internationella standarder och specifikationer när det gäller miljöhänsyn, säkerhet och kvalitet och kommer att spela en avgörande roll för att utöka UAE:s nationella järnvägsnät, underlätta förflyttning av varor inom UAE och minska transportkostnaderna.

 

WKZ, Källa Etihad Rail