VR-gruppen vidtar nya drastiska åtgärder på grund av Rysslands krig mot Ukraina

Trafiken till och från Ryssland kommer att fortsätta tills myndigheterna säger något annat. Beslutet att fortsätta tjänsten ligger hos både EU och den finska regeringen. Som ett statligt bolag kommer VR att följa regeringens riktlinjer. Foto. VR

Finländska tågoperatören VR Groups vd Lauri Sipponen har informerat Russian Railways (RŽD) generaldirektör Oleg Belozërov om VR Groups beslut att avstå från all kontakt med RŽD utöver den kommunikation som krävs för gränsöverskridande trafik. Beslutet följer på den ryska invasionen av Ukraina. Detta beslut gäller tills vidare.

Passagerartrafiken på Allegro-tåget fortsätter tills vidare på begäran av myndigheterna så att VR-gruppen kan se till att finländarna kan återvända hem. Det innebär att ryssar som vill lämna sitt hemland också kan lämna Ryssland.

Enligt den ryska regeringens nuvarande regler kan endast medborgare i de berörda länderna resa med Allegro-tåget tills vidare. Denna regel är baserad på praxis under pandemin och förhandlingar pågår för att ändra den och utvidga den till alla EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Starkt stöd

– VR Group vill visa sitt starka stöd till Ukraina och ukrainare i denna tragiska situation orsakad av rysk invasion. Som ett statligt bolag vill vi säkerställa att våra medborgare har möjlighet att återvända till sitt hemland från Ryssland, och vi vill erbjuda nästan den enda utvägen för de ryssar som lämnar sitt hemland. Dessutom skulle vi vilja erbjuda andra EU- och tredjelandsmedborgare en väg ut ur Ryssland i framtiden, säger Lauri Sipponen, vd.