Österrike moderniserar en av Europas högsta järnvägsbroar

Den befintliga bärande konstruktionen uppfyller dock inte de höga kraven på en modern högpresterande järnvägsbro, på vilken hastigheter på upp till 250 km/h kommer att vara möjliga i framtiden. Foto: Jauntalbahn

Tyska Jauntalbron, 430 meter lång och 96 meter över floden Draus vattenyta, som är en av de högsta järnvägsbroarna i Europa. Detta speciella byggnadsverk för bansträckan Jauntalbahn byggdes redan 1961, även då av högsta kvalitet.

Den kommande ombyggnaden är därför en viktig komponent i Koralmbahn. Eftersom Koralmbahn kommer att ha två spår genomgående måste den nuvarande enkelspåriga bron byggas ut till två spår. Under arbetets gång kommer bron att ersättas av en ny bärande bro med gång- och cykelbana under den befintliga bron.

- Vi är glada över att kunna påbörja arbetet med denna spektakulära struktur som planerat. En ny tvåspårig kompositkonstruktion bestående av en bärande stålkonstruktion och en betongplatta på ytan kommer att göra bron Jauntalbrücke säker och lämplig för framtiden. Arbetet fram till mitten av året kommer i huvudsak att ske inne i befintlig bärande struktur och på pelarna. Efter att den invändiga beläggningen är borttagen går vi ut, där även gångbron ska demonteras, berättar Gerald Zwittnig, projektledare vid ÖBB:s Infrastructure AG, Koralmbahn Carinthia.

Källa: LOK-report