Ny infrastrukturlag kan bidra till amerikanskt Maglevtåg

Möjligt snart även i USA? Ett kinesiskt maglevtåg kommer ut från Pudong International Airport. Foto, Creative Commons Lic, kredit: Alex Needham

Nya transportprojekt som till exempel tåg med Maglevteknik är snart berättigade till amerikanskt federalt stöd, men blixtsnabba restider innebär också att de kommer att förses med höga prislappar.

Futuristiskt transportmode som lovar att förkorta restider mellan storstäder till minuter kan ändå vara ett steg närmare verkligheten under den nyligen antagna amerikanska infrastrukturlagen.

Maglev In The USA

Den framtida Maglevsträckan mellan Wahington och New York. Karta: Bold Business

Företag som stödjer ett magnetiskt levitationståg som tror sig kunna erbjuda en timmestur mellan New York City och Washington, D.C., eller en hyperloop som förbinder Cleveland, Chicago och Pittsburgh, planerar att söka finansiering på grund av den nya lagen. Denna summa beräknas uppgå till drygt en miljard dollar.

Levitationsjärnväg

- Att bygga Maglev handlar om att övertyga miljontals människor att lämna sina bilar, ta tåget och bekämpa klimatförändringarna, säger Wayne Rogers, VD för Northeast Maglev.

Företaget planerar att bygga en magnetisk levitationsjärnväg för hastigheter upp till 500 km/h, mellan Washington DC och New York.

Hyperloop

Wayne L. Rogers | ACG Maryland

Wayne L. Rogers är ordförande och VD för The Northeast Maglev, LLC (TNEM). Foto: The Northeast Maglev. Han har hållit flera föreläsningar i USA med titeln  "Bringing the World's Fastest Train to the United States".

Mr. Rogers har lång yrkeserfarenhet inom teknik, konstruktion, ekonomi och utveckling. Som ordförande i Synergics Group of Company, som äger och driver kraftverk för förnybar energi, har han lett stora team av professionella inom finansiering, konstruktion och drift av kraftverk i nio delstater. Som en ledande energi- och utvecklingsexpert har han vittnat inför kongressen och talat vid många nationella och internationella konferenser.

Enklare system

- Att bygga vårt hyperloopsystem i USA blir nu betydligt enklare, säger Andrés de León, VD för Hyperloop Transportation Technologies.

Infrastrukturlagen (Public Law 117–58) gör maglev- och hyperloop-tekniken kvalificerad för flera program.

Även om det kommer att vara upp till statliga myndigheter att fördela dessa medel, hoppas många chefer som sysslar med innovativ teknik att administrationen kommer att stödja dem i deras försök att utveckla klimatvänliga transportformer.

Sväva framåt

Maglev-teknologin använder magnetfäl för att få tåget att sväva och driva fordonet framåt i hög hastighet, medan hyperloop transporterar passagerare i kapslar genom lågtrycksrör.

Flera företag planerar projekt som använder dessa höghastighetsteknologier, inklusive Virgin Hyperloop och Elon Musks Boring Co.

Ett magnetiskt levitationståg i L0-serien, utvecklat av Central Japan Railway Co., vid Yamanashi Maglev Test Track-anläggningen i Tsuru, Yamanashi Prefecture, Japan, genomförde första resan den 4 juni 2015.

Tekniken kan också vara berättigad till finansiering enligt demokraternas sociala utgifter och skattelagstiftning (H.R. 5376), inklusive genom ett låneprogram på 3 miljarder dollar som skulle kunna öppnas för hyperloop.

Intermodala anslutningar

Representanthuset antog lagförslaget nyligen, och snart väntar förslaget på behandling i senaten.

Maglev- och hyperloopprojekt kan också dra nytta av bidrag för intermodala anslutningar som skulle hjälpa dem att bli kopplade till det befintliga transportnätet.

HyperloopTTs vd de León kallade infrastrukturlagen som"ett ytterst viktigt steg" som jämnar ”ut spelplanen” och som tillåter hyperloop att konkurrera med alla andra transportsätt på lika villkor.

Kongressens erkännande visar att hyperloop är "ett gångbart alternativ idag, inte i framtiden, inte om några år, utan vår teknik är redo redan idag, sa en av ledamöterna.

Biden administrationstjänstemän har pratat om att diversifiera transportsystem och hitta mer klimatvänliga alternativ.

SUPERCONDUCTING MAGLEV

En framtida amerikanskt Maglevtåg? Foto: Northeast Maglev

 

Billigare projekt

Transportdepartementet har börjat finansiera fler höghastighetståg, däribland Kaliforniens höghastighetsprojekt som förlorade sin federala finansiering under Trump-administrationen.

Kaliforniens höghastighetsprojekt har mött kritik från lagstiftare på grund av kraftigt stigande kostnader och årslång planering och byggförseningar, en utmaning som brukar uppstå med framväxande transporttekniker, som till stor del är privatfinansierade.

Kapitalkostnaderna för The Great Lakes Hyperloop uppskattas till totalt 25,4 miljarder dollar. Tidiga uppskattningar har fastställt kostnaden för Baltimore-Washington-delen av Maglev-projektet till mer än 10 miljarder dollar.

Maglevs representant Wayne Rogers konstaterade att federal finansiering skulle kunna göra de eventuella biljettpriserna lägre genom att minska den totala kostnaden för projektet.

Källa: Bloomberg/Reuter