Helsingfors metrostationer blir bergskydd i krig

Flera av västmetrons tunnelbanestationer kan användas som skyddsrum i krig. Ett par av dessa stationer ligger så djupt som 40 meter under jordytan. Bild: Västmetro AB

I Finlands huvudstadsregion finns knappa 10 000 skyddsrum som kan tas i bruk om krig utbryter eller det finns risk för en kärnkraftskatastrof. Järnvägstorgets metrostation kan också fungera som skyddsrum. Alla rum är ändå inte fullt funktionsdugliga.

Under ens fötter finns sannolikt ett rum i förstärkt betong, i källaren av ett bostadshus, ett kontor, en skola, ett daghem eller en förrådslokal.

– Befolkningsskyddsrummen skyddar mot vapenattacker, byggnadsras och strålning. Storleken beror på hur många som bor eller jobbar i huset. För varje person finns 0,75 kvadratmeter utrymme, säger Arto Taskinen, beredskapschef vid Mellersta Nylands räddningsverk till Svenska Yle.

Helsingfors har ungefär 5 500 skyddsrum och Vanda 2 677 skyddsrum. Västra Nylands räddningsverk uppger att det på deras område finns omkring 3 000 skyddsrum. Till Västra

Nylands räddningsverks område hör Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Högfors, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Hangö.

Helsingfors och Grankulla är de enda kommunerna i huvudstadsregionen som har allmänna skyddsrum, där vem som helst kan ta skydd.

Allmänna skyddsrum: Större skyddsrum där alla som befinner sig i Helsingfors kan ta skydd. Upprätthålls av staden. Några exempel är Hagnäs metrostation och Tegelbackens skyddsrum i Munkshöjden. Man hittar hela listan på Helsingfors karttjänst genom att aktivera lagret "Befolkningsskyddsrum".

Lagen kräver

Gemensamma skyddsrum: Större skyddsrum, som är till för boenden i specifika hus, eller de som jobbar för specifika företag eller anstalter. De här skyddsrummen har byggts då fastighetsägarna valt att bygga ett större rum tillsammans med andra fastigheter, i stället för att bygga ett skyddsrum i husets källarvåning.

Fastighetsspecifika skyddsrum: Mindre skyddsrum, där de som jobbar eller bor i en fastighet ska ta skydd. De finns oftast i fastighetens källarvåning. Lagen kräver att fastigheter på minst 1 200 kvadratmeter ska ha ett skyddsrum. Småhus och mindre fastigheter saknar skyddsrum. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet.

Många gamla skyddsrum motsvarar inte dagens standard.