EU lanserar stort elektrifieringspaket på 3,2 miljarder euro med syfte att öka hållbara järnvägsförbindelser på västra Balkan

Byggarbete på elnätet i Serbien. Foto: KFW DEVELOPMENT BANK

Europeiska kommissionen presenterade nyligen ett stort investeringspaket på 3,2 miljarder euro med syfte att stödja 21 transport-, digital-, klimat- och energianslutningsprojekt på västra Balkan.

Detta är det första stora paketet med projekt under EU:s ambitiösa ekonomiska och investeringsplan för västra Balkan, som antogs av kommissionen i oktober 2020. Projekten förväntas ge påtagliga fördelar för alla sex partners i regionen.

Förmånliga lån

Under de närmaste åren är den ekonomiska och investeringsoffensiven tänkt att mobilisera upp till 30 miljarder euro i investeringar i form av bidrag, förmånliga lån och garantier. Planen kommer att bidra till att minska utvecklingsklyftan mellan Europeiska unionen och regionen och stödja ekonomisk

återhämtning efter pandemin. Planen kommer också att hjälpa till att implementera EU:s bredare globala gateway-strategi, som lanserades i december 2021.

Flaggskeppsprojekt

- Med detta stora investeringspaket påskyndar vi genomförandet och implementeringen av den ekonomiska och investeringsplanen för västra Balkan utan dröjsmål. Vi har valt ut dessa flaggskeppsprojekt i nära samarbete med våra partners. Bättre och mer hållbara förbindelser inom transport, digital infrastruktur och förnybar energi kommer att stärka ekonomin, underblåsa regionens gröna och digitala omställningar och öppna upp en mängd möjligheter för människor och företag på västra Balkan och i hela EU. Dessa investeringar kommer också att påskynda integrationen av regionen i linje med dess tydliga europeiska perspektiv, förklarade EU-kommissionären för grannskap och utvidgning, Olivér Várhelyi.

Bilaterala bidrag

Dagens finansiella paket inkluderar 1,1 miljarder euro i EU-bidrag från instrumentet för anslutningsstöd under åren 2022–2027 (IPA III), ytterligare bilaterala bidrag från EU:s medlemsstater och Norge och förmånliga lån från internationella finansinstitut.

Investeringspaketet på 3,2 miljarder euro kommer att levereras genom Western Balkan Investment Framework (WBIF), en EU-ledd investeringsplattform för flera givare som kommer att vara det huvudsakliga finansieringsmedlet för genomförandet av den ekonomiska och investeringsplanen i den offentliga sektorns infrastruktur och den privata sektorns konkurrenskraft.

Projekten i detta första paket täcker planens följande prioriterade sektorer:

• Hållbara transporter: byggande av viktiga väg- och järnvägsförbindelser [Paketet som tillkännages inkluderar investeringsprojekt som presenteras av Bosnien och Hercegovina, varav två är belägna i Republika Srpskas territorium för väg- och järnvägsförbindelser längs korridor Vc. Kommissionen har för avsikt att inte underteckna de relevanta bidragsavtalen för dessa två investeringar, värda 600 miljoner euro, förrän statliga institutioner är fullt operativa igen.] i regionen, inklusive Medelhavet, östvästra och Rhen-Donaukorridoren och järnvägskorridoren mellan Skopje i Nordmakedonien och den bulgariska gränsen. Dessa projekt kommer att underlätta regional handel, minska restiderna och öka hållbar ekonomisk tillväxt, vilket kommer att vara till stor nytta för regionens medborgare och företag.

Ren energi: Utveckling av förnybara energikällor genom byggande av solkraftverk och Trans-Balkan Electricity Transmission Corridor, som är avgörande för en framgångsrik omställning av ren energi i regionen och kommer att bidra till utfasningen av kolanvändningen.

• Miljö och klimat: Byggande av reningsverk för avloppsvatten, som är avgörande för regionens gröna utsikter och kommer att bidra till att säkerställa hälsa och välbefinnande för människor på västra Balkan.

• Digital: Utveckling av bredbandsinfrastruktur på landsbygden för att säkerställa universell tillgång på västra Balkan.

+ Mänsklig utveckling: Byggande av en ny byggnad för ett universitetsbarnsjukhus för att öka dess kapacitet och införliva ny diagnostik och behandlingsteknik.

Implementeringen kommer att påbörjas kort efter undertecknandet av avtal med internationella finansinstitut, troligen 2022 och 2023.