EU: - 80 miljoner euro för uppgradering av järnvägslinjen mellan Szajol och Debrecen i Ungern

Lokomotiv av typ MDmot, vid stationen i Debrecen, Ungern. Foto: Wikidata, B.Zsolt - Hungarian Wikipedia,

EU-Kommissionen har godkänt en investering på över 80 miljoner euro från Sammanhållningsfonden för förbättring av järnvägsförbindelserna för passagerar- och godstransporter i den så kallade regionen norra stora pustan i Ungern.

Elisa Ferreira, kommissionsledamot för sammanhållning och reformer, sade:

- Vi lanserar ännu ett viktigt stort projekt som konkret kommer att förbättra livet för lokala medborgare. Moderniseringen av järnvägslinjerna i Ungern kommer att ge bättre järnvägsförbindelser för medborgare och företag i Ungern, och i regionen, men också för godstransporter över hela Europa, i linje med kommissionens Green Deal-prioriteringar.

Obevakade banövergångar

Medlen ska användas till att modernisera järnvägssträckor. Mellan Ebes och Debrecen kommer tre korsningar mellan järnvägslinjen

och vägar att elimineras och en överfart kommer att byggas. Ny signal- och kontrollinfrastruktur och nya elektriska luftledningar kommer att installeras mellan Szajol och Debrecen. På grund av den moderniserade järnvägslinjen kommer medborgarna att dra nytta av en bättre förbindelse mellan regionen och huvudstaden Budapest.

Den förbättrade infrastrukturen kommer också att stärka den lokala ekonomin genom att attrahera logistik- och andra företag och förbättra varuflödet mellan Öst- och Västeuropa. En snabbare och effektivare tågtrafik kommer att uppmuntra människor att åka kollektivt.

WKZ, källa EU-kommissionen