EU-ordförandelandet Frankrike arrangerade ett transportministermöte i Le Bourget

Vid transportministermötet ansåg Finland att det är viktigt att man i EU snabbare övergår till mer hållbara färdsätt, som tex. järnvägen. Det är viktigt att förbättra möjligheterna att använda och smidigt kombinera olika trafikformer och stödja utvecklingen av en inre marknad för mobilitetstjänster. Foto: EurActiv

Ministrarna diskuterade innovationer inom trafiksektorn och hur trafiksektorn kan förbli en attraktiv bransch.

- EU har ambitiösa klimatmål och minskningen av trafikutsläppen har en stor roll i detta arbete. När man i trafiken övergår till att i högre grad använda grön teknik och utnyttja digitalisering och data, uppstår också nya innovationer, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser. Finländska företag kan erbjuda sitt särskilda kunnande i dessa frågor även till andra, konstaterade Finlands kommunikationsminister Harakka.

Locka ungdomar

EU:s mål är att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030 och att vara klimatneutral 2050. Utöver innovationer diskuterades även vid mötet hur särskilt unga kan lockas till arbete inom trafiksektorn. Andra frågor som diskuterades var bland annat coronapandemins effekter och hur arbetstagarnas arbetsförhållanden kan förbättras.

Teman för lunchdiskussionerna var omställning till miljövänligare trafikformer, förslaget till förordning om ett transeuropeiskt transportnät (TEN-T) samt minskning av utsläppen från vägtrafiken.

Källa: EU