I framtiden kommer VR Group att sälja den utrustning som fått ett återvinningsbeslut

Kontroll av chassin. I framtiden kommer all utrustning som fått ett återvinningsbeslut att läggas ut till försäljning och redovisas på företagets hemsida. Om det inte finns några giltiga köperbjudanden hamnar utrustningen i materialåtervinning. Vid återvinning återanvänds mer än 90 procent av utrustningens material. Foto: VR GRoup

I fortsättningen kommer VR Group offentligt att erbjuda utrustning till försäljning för vilken man har fattat beslut om återvinning. Under de kommande åren kommer person- och godsvagnar och dragfordon att läggas ut till försäljning.

Endast utrustning som fått ett återvinningsbeslut kommer att släppas ut till försäljning.

Används reservdelar till nyare utrustning

Inför försäljningen använder VR-koncernen alla reservdelar den behöver för att kunna förlänga och upprätthålla livscykeln för den utrustning som används.

- Utrustningen som säljs är inte i funktionsdugligt skick som sådan, och VR Group ansvarar inte för säker användning, överföring eller trafiksäkerhet av den utrustning som säljs. Vi kommer att fortsätta att använda alla de komponenter vi behöver från återvinningsbar utrustning som reservdelar till utrustning i drift, eftersom tillgången på dessa reservdelar på marknaden är svag eller har tagit slut. Men om det finns en köpare som kan använda utrustningen i nuvarande skick kommer det att vara möjligt att köpa återvinningsbar utrustning i framtiden, säger vd Lauri Sipponen.

Bredare köpvilja

Tidigare har VR bara sålt enskilda fordon för exempelvis museiändamål och det har inte varit några konkreta kontakter om den bredare köpviljan förrän helt nyligen.

– Hittills har mängden återvunnen utrustning varit liten i förhållande till den totala mängden utrustning, men i framtiden kommer mängden återvinning att öka i takt med att ny utrustning ersätts av föråldrad utrustning. Det är en betydande förändring i nuläget och samtidigt verkar det finnas ett intresse för att köpa utrustning, så i framtiden kommer vi att erbjuda oss onödig, återvinningsbar utrustning till försäljning, fortsätter Sipponen.

VR:s flottastrategi syftar till att öka populariteten för tågtrafiken

VR Group investerar för närvarande stort i ny utrustning. Den moderna flottan är mer effektiv och pålitlig och möter bättre dagens behov när det gäller bland annat tillgänglighet och resekomfort. Inom persontrafiken har köp av pendeltåg och nattåg inletts, vilket VR också har förbundit sig till i ett nyligen genomfört köpeavtal med kommunikationsdepartementet. I slutet av kontraktsperioden kommer innehållet i upphandlingskontraktet att öppnas för anbud, i vilket fall den utrustning som ska upphandlas enligt kontraktet kommer att vara tillgänglig för vinnaren av anbudet.

– Vårt mål är att öka populariteten för tågtrafiken och genom att investera i modern utrustning ska vi fortsätta säkerställa högkvalitativ resekomfort och leveranssäkerhet för våra kunder. Kostnadseffektiv återvinning av reservdelar är en del av det ansvariga företagets kapitalförvaltning och det möjliggör både nyinvesteringar och fullt utnyttjande av gammal utrustning i trafiken fram till slutet av dess livscykel, säger Sipponen.

Källa: VR