SNCF Voyageurs och Alstom presenterar nytt hybridtåg i Frankrike

Testseriens första månader är avgörande för hybridtågets framtid. Återvinning och återanvändning av bromsenergi kan minska tågets energiförbrukning med upp till 20 procent. Foto: Alstom

Ett år efter hybridiseringen och efter åtta månaders tester, presenterade SNCF Voyageurs och Alstom nyligen det första franska hybridtåget på Alstoms anläggning i Reichshoffen och i Régions de Frances huvudkontor i Paris.

Det första franska hybridtåget kommer att sättas in regionerna Occitanie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine och Centre-Val-de-Loire.

Detta regionaltåg med elektriskt dieselbatteri är det första hybridiseringsprojektet av ett Régiolis-tåg i Frankrike.

Regionalt tåg

Projektet lanserades 2018 av SNCF Group och Alstom, med mobilisering och ekonomiskt deltagande av regionerna Occitanie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine och Centre-Val-de-Loire, och genom leveransen av ett tåg från regionen Occitanie. dess liO flotta.

Syftet med projektet är att bidra till att minska koldioxidutsläppen i den regionala tågflottan. Målen är att minska även energiförbrukning och utsläppen av växthusgaser, med en lösning som gör det möjligt att anpassa den befintliga dieselflottan utan att behöva modifiera den nuvarande infrastrukturen.

- I kampen som vi för på regionernas vägnar för att minska koldioxidutsläppen har vi valt att investera i hybridtåg, som är en användbar lösning för att effektivt och snabbt minska CO2-utsläppen, konstaterade Christophe Fanichet, VD för SNCF Voyageurs.

- Vid sidan av vätgas och biobränsle har hybridtåg sin rättmätiga plats i den blandning av teknologier som vi satsar på i vårt PLANETER-program för att gå bort från diesel.

Ersattes av litiumjonbatterier

Granskningen av energilagringssystemen på Alstoms Tarbes-anläggning (center of excellence för gröna dragsystem), i slutet av 2020, gjorde det möjligt att hybridisera det första Régiolis-tåget i början av 2021 på Alstom

Reichshoffen-anläggningen. Hybridiseringen av tåget bestod i att hälften av dieselmotorerna ersattes med energilagringssystem bestående av litiumjonbatterier. Tåget var också tillfälligt utrustat med en laboratorievagn och sensorer vars uppgift är att mäta tågets energiflöden.

Utrustat med tågets två energilagringssystem och dess laboratorievagn startade det sina tester 2021. En statisk och dynamisk inställningsfas på upp till 60 km/h ägde rum i Reichshoffen för att kontrollera tågets drift och testa dess hybriddragningsläge.

Testerna fortsatte sedan på Velims testcenter i Tjeckien, med validerings- och certifieringstest i upp till 160 km/h. Alla tågets nya draglägen testades i hög hastighet och dessutom inspekterades dess ruttsimuleringsmodeller.

Avsevärda energibesparingar

Testerna visade att tåget presterade så mycket som förväntades av det. Graden av energiåtervinning under inbromsning, som används för att ladda batterierna, är enligt tillverkaren, mycket hög, över 90 procent, vilket möjliggör energibesparingar på upp till 20 procent, beroende på resplan.

Med en räckvidd på cirka 20 kilometer tillåter nollutsläppsläget tåget att köra utan att använda förbränningsmotorer. Denna funktion kommer att testas i kommersiell trafik för att minska föroreningarna i vissa stadsområden.

Hybridregiontåget kommer att ha samma autonomi på icke-elektrifierade linjer som dubbellägesversionen av dieselelektriska fordonet, nämligen upp till 1 000 kilometer.

Källa: Alstom