Schweiz: SBB moderniserar sina Eurocity-vagnar

I 1: a och 2: a klass förses vagnarna med nya mattor och sittdynorna byts ut vid behov. I och med ommålningen kommer även exteriördesignen att fräschas upp och anpassas till nuvarande SBB-design. Foto: SBB / Remo Zehnder

Totalt 175 Eurocity-vagnar (62 vagnar av 1:a klass, 113 turistvagnar av 2:a klass) kommer att förnyas och genomgå full renovering fram till 2028.

I flottan ingår även cykel-vagnarna, alla vagnar med handikapptoaletter och de 12 panoramabilarna. Vid upprustningen repareras korrosionsskador, vagnkarosserna målas om och energisnåla mobiltelefongenomsläppliga fönsterrutor sätts upp.

Fräschas upp

Renoveringen av en första prototyp är planerad till andra halvåret 2022, med serietillverkning från och med 2023 till 2028. De renoverade EC-vagnarna kommer att användas i långväga trafik fram till åtminstone 2037, i interregional trafik och på internationella förbindelser.

Liksom med EW IV kommer även dörrsystemen på Eurocity-vagnarna att modifieras och byggas om i enlighet med de senaste säkerhetsstandarderna.

SBB ökar sin underhållskapacitet

Hela 136 av de 175 vagnarna ska renoveras av en extern leverantör. Det finns även alternativ för ytterligare 57 bilar. Kontraktet är offentligt annonserat. De återstående 39 fordonen kommer att förnyas internt vid SBB-fabrikerna i Olten och Yverdon-les-Bains.

Outsourcing till en extern leverantör är nödvändig eftersom det, på grund av de många moderniserings- och översynsprojekt som pågår samtidigt, det inte finns tillräckligt med kapacitet eller reparationsspåren i företagets egna verk. SBB arbetar intensivt med att gradvis öka sin underhållskapacitet i hela Schweiz för att möta den förutsebara tillväxten av tjänster och flottor.

Pressmeddelande SBB