Tammerfors nya spårvagnar har gjort fem miljoner resor

Invigningen av Ratikka-eran hölls i Tammerfors den 8 augusti 2021. Tjänsten startade den 9 augusti 2021. Foto: Pasi Tiitola / Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Ratikka, som den nya spårvagnen och dess spårnät i Tammerfors kallas i folkmun, har varit verksam i ett halvår.

Tammerfors nya kollektivtrafikform har rönt stort intresse de senaste månaderna. Det återspeglas också i antalet passagerare i kollektivtrafiken, som har ökat med 29 procent jämfört med föregående år. Det har för närvarande gjorts 5 miljoner spårvagnsresor, inklusive testtrafik, sedan våren 2021.

Hög punktlighet

November har varit den mest trafikerade månaden sett till antal passagerare hittills, med mer än 900 000 ombordstigningar per dag.

Den nya spårvagnens punktlighets-och tillförlitlighetsprocent för de senaste månaderna uppgår till 99,71.

90 554 avgångar har gjorts under tjänsten, varav 270 blev inställda.