DBV: Spårvagn på järnvägsspår - potential och förebildsfunktion för omläggning av järnvägstrafiken

Spårvagnar har körts i Karlsruhe och Kassel i flera år - mycket framgångsrikt! - i staden och utanför den tätbefolkade innerstaden på järnvägsspår. Foto: DBV

Tyska Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV) ser potential och förebildsfunktion för omorienteringen av järnvägstransporter i andra regioner och även utomlands.

Denna "gränsöverskridande" mobilitet erbjuder många möjligheter att öppna upp ny potential genom att eliminera den klassiska uppdelningen av lokal kollektivtrafik (buss/spårvagn) och lokal kollektivtrafik (S-Bahn, regional).

Typiska trafikproblem, som extremt överbelastade bilpendlingsflöden, kan undvikas med en bra kollektivtrafik.

Enligt DBV i Tyskland är spårvagnen, som "simmar med" utanför de tätbefolkade innerstäderna antingen på återaktiverade spår eller i den vanliga järnvägstidtabellen

Det som staden Chemnitz och de omgivande distrikten konsekvent har tillämpat i mer än 10 år (den första delen öppnades den 16 december 2002) har varit en framgång redan från början.

Den femfaldiga ökningen av antalet passagerare (från den mellersta tresiffriga till ett tydligt fyrsiffrigt antal användare) är inte längre en anledning till spänning, utan normalitet.

Den ska inte ligga kvar på nivå 2 i Chemnitz. Ytterligare tre driftsättningsdelar i närområdet är under uppbyggnad eller planeras.

Ur passagerarens synvinkel erbjuder spårvagnar på järnvägsspår en bekväm form av rörlighet; dessa fordon är också vanligtvis helt fria från hinder. Detta gör det enkelt att komma igång med att fasa ut bilanvändning. Förutom ett tätt schema bidrar även förbindelser utan övergångar till detta.

När kommer andra storstäder att följa efter?

Pressmeddelande DBV