Ny S-Bahn-linje öppnas mellan Leipzig och Grünau från och med december 2022

Den nya S 10-tåget kommer att köras med 26 resor måndag till fredag från 06:00 till 19:00 var 30:e minut mellan Leipzigs centrala järnvägsstation och stationen Leipzig Miltitzer Allee. Foto: ZVNL-

När tidtabellen ändras i december 2022 kommer specialföreningen för Leipzigs lokala transportregion (ZVNL) att sätta den nya S-Bahn-linjen S 10 i drift.

ZVNL:s ordförande Kai Emanuel kommer att teckna ett motsvarande kontrakt med Deutsche Bahn Regio AG. Den prestation som beslutats av förbundsförsamlingen ger ytterligare 200 000 tågkilometer per år som en del av transportavtalet för det centraltyska S-Bahn-nätet I (MDSB-nät I), som löper ända till december 2025.

I kombination med den befintliga linjen S 1, som också går varje halvtimme från Leipzigs centralstation (låg) genom stadstunneln Leipzig till Leipzig Miltitzer Allee, skapas en förbindelse var 15:e minut från centralstationen via stadsdelarna Gohlis, Möckern och Leutzsch och Plagwitz till Grünau med dess stora bostadsområde.

– Turtätheten varje kvart hade länge varit planerad, men var helt enkelt inte möjlig på grund av det omfattande byggarbetet på järnvägsinfrastrukturen i och runt Leipzig, säger Kai Emanuel, ordförande i föreningen och nordsachsisk distriktsadministratör.

Efter att DB-projektet "Renovering av sju järnvägsövergångar mellan Leipzig-Stötteritz och Leipzig-Engelsdorf" förlängts till 2024, togs ett nytt tidtabellskoncept upp som bekräftades av föreningsmötet.

- Med tre ytterligare fordon för den nya S 10 undviker vi möjliga negativa effekter på vårt MDSB-kärnnät, säger Emanuel, som är imponerad av ökad frekvens av den nya linjen och dess ytterligare fordon som förväntas öka efterfrågan.

En förlängning av sträckan för den nya S 10 till slutet av 2025 övervägs redan:

- Vårt kontor kommer att undersöka om det är möjligt och vettigt att utöka förbindelsen från Grünau via centralstationen till Schkeuditz för tidtabellsändringen i december 2023, säger ZVNL- VD Bernd Irrgang.

Pressmeddelande: Specialförbund för det lokala transportområdet i Leipzig

 

...