Modern signalteknik från Siemens räddar nedlagda brittiska järnvägslinjer

På den brittiska landsbygden där reguljär tågtrafik bedrivs och måste trafikledarna fortfarande bevaka trafiken ifrån signalhytter och trycka på knappar eller dra tunga spakar när de ska ställa in signalerna, en teknik som introducerades på järnvägen på 1840-talet. Foto: Alamy

Många brittiska sekundärlinjer, stickspår och stationer stängdes för 60 år sedan, som en del av dåvarande ”reformer”.

En betydande del av dessa kommer nu att öppnas och återupplivas som del av den brittiska Transportministeriets program "Restoring Your Railway".

Detta inkluderar Northumberland-rutten mellan Ashington och Newcastle.

Även om denna rutt aldrig helt övergavs, användes den fortfarande regelbundet för godstrafik till Lynemouth kraftstation under de senaste decennierna.

Trafikfattigdom

Nu, nästan 60 år efter de ökända nedskärningarna i Beeching, kommer den 29 kilometer långa lokala linjen att öppnas igen med sex nya stationer och två passagerartåg i timmen, som ett regionalt försök att ta itu med "trafikfattigdom" i området.

Northumberland Line är ett av över fyrtio projekt över hela landet som syftar att återöppna stängda eller nedlagda linjer och stationer.

Det största och mest kända projektet är den mer än en miljard GBP dyra återöppningen av den så kallade "Varsity Line", en nyligen nedlagd landförbindelse mellan universitetsstäderna Oxford och Cambridge, som nu är kallad "East West Railway".

Andra planer inkluderar återöppningen av rutten till Okehampton i Devon och moderniseringen av vad som utan tvekan är Storbritanniens mest natursköna järnväg, Settle to Carlisle-rutten.

Samtidigt gör Network Rail äntligen slut på de sista resterna av den viktorianska eran på det nationella linjenätet.

Dessa rutter inkluderar kustvägen mellan Barrow-in-Furness och Carlisle i Cumbria, grenlinjer i Devon och Cornwall och den underutnyttjade korridoren i Wales från Newport till Shrewsbury. Infrastrukturen på dessa sträckor, i synnerhet säkerhetstekniken, ska moderniseras så att det överhuvudtaget ska bli möjligt att utföra effektivt underhåll på järnvägarna.

Finansierar sig själv

Siemens Mobility, den tyska teknikkoncernens transportdivision, har alltid varit sammanflätad med det brittiska järnvägssystemet. Företaget tror att det har en lösning som det kan finansiera sig själv genom sin München-baserade bank.

Siemens sysselsätter över 3 500 personer i Storbritannien som tillverkar radio- och reseinformationssystem och producerar tåg och tunnelbanetåg i Goole, County Humberside. Siemens byggde några av de första elektriska tågen på Londons tunnelbana redan på 1890-talet.

I och med förvärvet av Invensys Rail 2012 övertog Siemens Storbritanniens ledande järnvägssignalföretag.

Företaget är baserat i staden Chippenham i Wiltshire, där 900 anställda designar och tillverkar morgondagens brittiska signalteknik och bedriver integrationen av ny digital teknik för att ersätta befintliga elektromagnetiska reläsystem.

Företaget har redan arbetat på Thameslink, Londons extremt komplexa nord-sydliga järnvägslinje, samt med utvecklingen av Crossrail, huvudstadens nya öst-västlänk, som är mer än tre år försenad på grund av komplexiteten i länkens gamla signalsystem.

Under de kommande veckorna har Siemens för avsikt att delta i budgivning mot Alstom (Frankrike) och Hitachi (Japan) om det mest prestigefyllda kontraktet av alla: ordern på 540 miljoner GBP för signal- och styrtekniken för höghastighetslinjen HS2 .

Sådana stora projekt kräver skräddarsydda lösningar på plats, men Siemens förklarar att många sekundärlinjer som fortfarande används till höga kostnader kan sparas genom moduluppbyggd hylltillverkning.

På Chippenham-fabrikens testanläggning fjärrtestas alla styrskåp och de mil av kablar som leder till en serie skärmar för att replikera driften av Network Rails regionala digitala signaldriftscenter.

Precis som med moderniseringen av "North Wales Coast Railway", som också genomfördes av Siemens, installeras nu de system som programvaran är inrymd i på plug-and-play-basis.

- Vårt modulsystem minskar investeringskostnaderna avsevärt såväl som tiden att implementera tekniken, förklarade Paul Chesman, projektledare på Siemens.