Åbos lokaltåg får ökat politiskt stöd

Järnvägsstationen i Åbo. Stadens nuvarande förbindelser till Tammerfors och Helsingfors är lönsam trafik även med biljettintäkter. Foto: Creative Commons Lic.

- Järnvägstrafiken i finländska staden Åbo är i ett omvälvningstillstånd. Det så kallade ”en timmes tåg”, ett nytt resecentrum, lokaltåg, ett hamnspår och bättre tågförbindelser kommer kanske att bli verklighet i framtiden, skriver Helsingforstidningen HBL.

Efter halv nio på kvällen avgår inga tåg till landets huvudstad. Åbos tågförbindelser har inte alltid varit lika svaga. Åbo nåddes redan 2000-talet med nattåg från Joensuu eller med direkttåg via Jyväskylä till Pieksämäki.

Nedläggningarna och uppsägningar motiverades av ekonomiska skäl. Å andra sidan påskyndade den raka linjen till Lahtis tåglinjerna till östra Finland. Resan till Joensuu förkortades avsevärt och ett nattåg behövdes inte längre.

I många länder har järnvägstransporterna gått mot en liberalisering av konkurrensen. I Sverige har till exempel förutom det statligt ägda SJ, MTRX, Snälltåget och FlixTrain gett sig in på fjärrmarknaden.

För passageraren innebär konkurrens i genomsnitt ett bredare utbud och billigare biljetter. När HRT tävlade om sin egen pendeltågstrafik förra året sjönk kontraktspriset med 40 procent.

Utan konkurrens är det omöjligt att uppskatta hur mycket VR får ta ut för långväga trafik. Sakari Kestinen, kollektivtrafikplanerare på Akaa stad, expert på järnvägstransporter, uppskattar dock att summan kommer att uppgå till tiotals procent.

Sipiläs regering förberedde en liberalisering av tågtrafiken. I stället förbereder den nuvarande regeringen ett nytt upphandlingsavtal som ska befästa statliga VR:s position inom inköp under perioden 2022–2030.

Den tågtrafik som bedrivs av VR består dock av marknadsbaserad trafik och inköpstrafik som ministeriet upphandlar. Köpande trafik är trafik som inte är lönsam med enbart biljettintäkter. Till exempel är Åbos nuvarande förbindelser till Tammerfors och Helsingfors lönsam trafik med biljettintäkter. Nattåget till Rovaniemi köps av ministeriet.

Transportavtalet, som löper ut 2030, kan inte längre lämnas utan anbud, eftersom det skulle strida mot EU:s regelverk.

Därefter skulle det vara praktiskt möjligt för Finland att liberalisera inköpstrafiken för andra operatörer. Det ser Kestinen som positivt.

- Liberalisering av trafiken lönar sig om den görs efter svensk modell.

Modellen är helt annorlunda för privatiseringen av brittiska järnvägstransporter. Där ingick staten spårspecifika avtal på exklusiv basis. Biljettintäkterna samlades in av operatören.

Åbo-tidningen Turun Sanomat skrev nyligen att förra året skrotade VR sin transportabla utrustning. Vagnarna som var i genomsnitt 30– 40 år gamla landade på Åbos varv och där hamnade de i skrothögen.

Skrotningen motiveras av beståndets dåliga skick. Samtidigt har VR dock renoverat tiotals år gammal rullande materiel för norska Vy.

Själva passagerartrafiken liberaliserades i Finland enligt den så kallade open access-modellen. Således kan vilket tågbolag som helst i EU välja att bedriva tågtrafik i Finland.

Landets unika spårvidd skulle dock innebära att operatören måste köpa sin egen rullande materiel. Inga villiga personer har ännu dykt upp.

I praktiken gäller därför fortfarande VR:s monopol, eftersom konkurrenterna inte har ansökt om bankapacitet hos Järnvägsstyrelsen. Men enligt Hannukainen innebär VR:s monopol inte högre priser, även om HSL:s konkurrens sänkte prisnivån avsevärt.

Källa: HBL