Snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors hotar djuren mer än man trott

I sin redogörelse av den snabba tågförbindelsens miljökonsekvenser granskade Finlands Trafikledsverk två olika ruttalternativ för en ny snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Närings-, trafik- och miljöcentralen konstaterar att båda alternativen förutsätter att man gör flera avvikelser från naturvårdslagen. Foto: VR

Den planerade snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors förutsätter att det finns ett dubbelspår på hela sträckan. Det innebär att den nuvarande järnvägen mellan Åbo och Salo får sällskap av ett nytt spår och att ett nytt dubbelspår anläggs mellan Salo och Esbo.

Finlands Närings- trafik- och miljöcentral bedömer att den planerade snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors har en större inverkan på naturen än vad Trafikledsverket kommit fram till i sin redogörelse av projektets miljökonsekvenser.

Byggandet av en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors hotar att förstöra tiotals föröknings- och viloplatser för åtminstone flygekorren, fladdermöss, åkergrodan och den tjockskaliga målarmusslan. Det skriver Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i en så kallad motiverad slutsats om spårprojektet.

Inskränkningar av naturskyddsområden

Naturvårdslagen stipulerar att det är förbjudet att förstöra eller försämra platser där vissa skyddade djurarter förökar sig eller rastar. Bland annat flygekorren, åkergrodan, den tjockskaliga målarmusslan och flera olika fladdermöss hör till dessa arter.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dock i vissa fall ge tillstånd att avvika från förbudet. Trafikledsverket har redan skickat flera ansökningar om att få avvika från förbudet i naturvårdslagen. Ansökningarna gäller områden med flygekorrar eller åkergrodor.

Dessutom har Trafikledsverket ansökt om att delvis upphäva privata naturskyddsområden i Kvarnträsk i Esbo och Söderkulla i Lojo på grund av byggandet av den nya tågförbindelsen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna tar ställning till ansökningarna separat.