Deutsche Bahn: - tyska järnvägsnätet utvidgas genom rekordinvesteringar på 13,6 miljarder euro

DB moderniserar och förnyar cirka 1800 kilometer järnvägsräls, 2 000 objekt, 140 broar och 800 stationer. Med detta program vill DB i första hand skapa mer kapacitet i järnvägsnätet och effektivisera den befintliga infrastrukturen. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn (DB) fortsätter konsekvent sitt investeringsprogram "New Network for Germany".

År 2022 ska rekordsumman på 13,6 miljarder euro strömma in i järnvägsinfrastrukturen från DB, den federala regeringen och delstaterna, vilket är cirka 900 miljoner euro mer än föregående år.

- Vi bygger mer än någonsin tidigare. Det rör sig om en riktig tour de force! Det kan vi bara uppnå med ett starkt team, med motiverade och engagerade medarbetare. För detta ändamål anställer vi ytterligare 4 800 ingenjörer och specialister för expansion och underhåll bara i år, säger Ronald Pofalla, styrelseledamot för DB- infrastruktur.

Årets investeringsoffensiv har två stora fokuspunkter: För det första skapar DB mer utrymme på rälsen. Utbyggnaden och nybyggnationen av viktiga infrastrukturprojekt fortsätter på en hög nivå.

Som en stor milstolpe kommer den cirka 60 kilometer långa höghastighetsbanan Wendlingen-Ulm att tas i drift som planerat i slutet av 2022.

Det är ett viktigt steg på vägen när det gäller att ta århundradets järnvägsprojekt Stuttgart 21 i drift. Därigenom kommer restiderna mellan Stuttgart och Ulm förkortas med 15 minuter.