VR lovade att bedriva tågtrafik utan offentligt stöd – erhåller ändå 90 miljoner euro 

VR:s Intercity3-tåg. Foto: VR, Pekka Keskinen

Det kommer uppenbarligen inte att ske några förbättringar av den statligt subventionerade järnvägstrafiken i Finland under detta årtionde.

Landets kommunikationsministerium är ändå nöjd med att de nuvarande förbindelserna kommer att säkras under lång tid genom det nya avtalet.

Tågtrafiken mellan Kouvola och Kotka är en av förbindelserna, vars drift är säkrad i det nya avtalet på nio år.

Framtiden för många finländska tågförbindelser förtydligades nyligen, när kommunikationsministeriet (LVM) och tågbolaget VR skrev på ett avtal om köp av trafik.

Enligt avtalet, som sträcker sig till utgången av 2030, ska departementet styra statliga medel till många tågförbindelser som VR inte bedömer som lönsamma. Bolaget kan maximalt få 314 miljoner euro i trafikstöd under den 9-åriga avtalsperioden.

Avtalet omfattar alla VR:s lokala trafiktjänster som inte är trafik som Helsingfors kollektivtrafikbolaget HRT beställt för huvudstadens trafik. Dessutom beställer ministeriet järnvägsbusstrafik över hela landet, nattågstrafik till norra Finland och fjärrtågstrafik på sträckorna Björneborg – Tammerfors och Kuopio – Kajana – Uleåborg – Rovaniemi.

Denna trafik ska kunna behålla nuvarande servicenivå för persontrafik även i en Coronasituation, motiverar departementet förvärvet. På vissa håll kommer trafiken att minska jämfört med 2019, till exempel har tågtrafiken på sträckan Kouvola – S:t Michel – Kuopio minskat.

Om avtalet bara säkrar den nuvarande servicenivån, kommer järnvägstrafiken att utvecklas överhuvudtaget under detta decennium?

– Önskemålet är, och det står även i avtalet, att verksamheten kan utvecklas och tågens andel ökas. Den här situationen måste man ta hänsyn till: passagerarnas efterfrågan har varit mycket lägre på grund av coronapandemin och det förväntas fortsätta i åtminstone ett par år, säger Emil Asp, enhetschef på LVM.

VR hoppas att stödnivån för kollektivtrafiken ska höjas inom ett decennium, vilket skulle möjliggöra en ökning av trafiken.

– Vi tror att det är den basnivå till vilken regionerna eller staten har möjlighet att köpa ytterligare trafik, antingen nya sträckor eller en tätare skytteltrafik, säger Topi Simola, VR:s persontrafikdirektör.

Simola poängterar att de svårigheter som coronatiden förde med sig för kollektivtrafiken i finländska städer är en stor samhällsfråga. Till exempel har långdistansbusstrafiken mellan vissa städer helt försvunnit.

Enligt VR kommer 68 procent av trafiken som omfattas av avtalet att finansieras av biljettintäkter. Finlands Kommunikationsministerium ersätter 22 procent av kostnaderna och HRT 10 procent.