Deutsche Bahn presenterar nya ICE 3 NEO

Deutsche Bahns verkställande direktör Dr Richard Lutz presenterar det nya ICE-tåget NEO. Foto: Deutsche Dahn, DB

Från och med 2022 kommer 30 nya toppmoderna höghastighetståg att stärka DB:s långväga ICE-flotta. NEO-Tågen ska först användas på linjer mellan Nordrhein-Westfalen och München som går över höghastighetslinjen Köln/Rhen-Main.

Utrymmet för passagerare i DB:s långväga transporter ökar med 13 000 sittplatser i och med de nya tågen.

- Nu tog vi ett stort steg framåt för stark och miljövänlig järnväg: Deutsche Bahn investerar i nya tåg på rekordnivå. De närmaste åren kommer hela DB-flottan att växa med 20 procent inom långväga transporter. Även om efterfrågan har minskat kraftigt på grund av coronapandemin talar allt för klimatvänlig järnväg på längre sikt. Det är därför vi håller kursen för tillväxt och investeringar, sade Deutsche Bahns verkställande direktör Dr Richard Lutz.

År 2026 kommer 421 ICE-tåg med cirka 220 000 sittplatser att finnas på det tyska nätet. Och för det nya ICE finns det, utöver de 30 beställda tågen, en option på ytterligare 60 fordon.

Den nya ICE kommer att tillverkas på Siemens fabriker i delstaten Nordrhein-Westfalen, Bayern och Österrike. Tekniskt sett är tåget baserat på den beprövade plattformen i ICE 3 NEO.

Tåget har 440 sittplatser och når en topphastighet på 320 km/h. Bland annat erbjuder frekvensgenomsläppliga rutor för bättre och stabil mobiltelefonmottagning och cykelparkeringar i varje tåg bidrar till mer mobilitet och komfort.