Projektet Fiskehamnen-Böle går in i nästa fas – ny spårvägs- och gatumiljö i Helsingfors

Den nya spårvägen förbinder trafiknaven Fiskehamnen och Böle. Det innebär också att 4,5 kilometer spårväg byggs mellan Nihti, Fiskehamnens centrum, Hermans strandväg, Vallgård och Böle. Illustration: Arkiterna Nihti, Anttinen Oiva

Projektet Fiskehamnen-Böle fortsätter nu in i genomförandefasen, eftersom Helsingfors stad och Helsingfors stadstrafik har godkänt målkostnaderna för entreprenörerna.

AFRY och GRK bildar en allians som ansvarar för konstruktion och byggnation av en del av den nya spårvägen, som förbinder Fiskehamnen och Böle på bara 15 minuter.

Gator, gångvägar, cykelbanor, grönområden och kommunal infrastruktur ska också förnyas. Dessutom kommer det att ske förändringar av befintliga spår och gator i Böle. Byggarbetet är planerat att påbörjas i januari 2022 och målet är att starta kommersiell drift med spårvagnen senast 2024.

- Spårvägen kompletterar Helsingfors hållbara mobilitetsnät och stödjer Helsingfors stads vision att vara den mest funktionella staden i världen. Den framtida mobiliteten handlar mer och mer om järnväg, så det är fantastiskt att vara en del av det här projektet, säger Mikko Inkala, transportchef för AFRY i Finland.

I projektet ingår även gatumiljön som ska bli säkrare och attraktivare och avsevärt förbättra villkoren för fotgängare och cyklister. Spårvägen kommer även att ansluta till spårvägs- och broprojektet Kronobroarna, som beräknas stå klar 2027.