DB Cargo: Ny klimatvänlig lokflotta på gång

Gods på järnväg har ett CO₂-avtryck som är upp till 80 procent lägre än hos vägtransporter. Avskedet till diesellokomotivet på DB Cargo bygger bland annat på det innovativa hybridväxlingsloket från Vossloh. Foto: Papierfabrik Palm

DB Cargo byter successivt ut alla tidigare diesellok med moderna klimatvänliga maskiner med alternativa driftförfaranden.

300 nya växlingsbara- och dubbeldrivna lok står för närvarande på DB Cargos önskelista. De första loken ska tas i bruk redan nästa år. Det långsiktiga målet är att ersätta cirka 900 diesellok av äldre typ.

- Vi investerar aktivt i vår lokflotta eftersom vi ska växa. Med den senaste tekniken hjälper vi till att nå klimatmålen inom transporter. Med vårt moderniseringsprogram kan cirka 14 miljoner liter diesel sparas varje år, säger Dr. Sigrid Nikutta, DB Styrelseledamot för Godstransporter och chef för DB Cargo.

Modern teknik och grön el

Michael Theurer, parlamentarisk statssekreterare och federal regeringskommissionär för järnvägstransporter:

- De nya loken säkerställer inte bara att godsjärnvägar blir ännu mer klimatvänliga, utan också att verksamheten är mycket effektivare och därför mer attraktiv. Genom ytterligare teknisk utveckling kan även de tyngsta lasterna nu flyttas över den sista milen eller i växlingsoperationer utan att behöva byta ut personal och teknik. Med modern teknik och grön el skapar vi rena leveranskedjor.

Den europeiska godsjärnvägen använder redan 95 procent av sin dragkraft i linjenätet med klimatvänliga ellok. Växlingstjänster på godsbanorna och den "sista milen" till kunden kommer snart att tillhandahållas av fordon med dubbelkrafts- eller hybridteknik.Diesel, batteri eller varianter med vätgas/bränsleceller eller den mer hållbara vätekolvmotorn - modulplattformen för DM 20 från Vossloh är redo för integration av nuvarande och framtida energilagrings- och energigenereringsteknologier.

Vid årsskiftet kunde Vossloh Locomotives GmbH övertyga med en ny typ av hybridväxlingslok i ett europatäckande anbud. De nya maskinerna är designade som laddhybrider, men de har också tillräcklig motorkraft med toppmodern avgasrening för att kunna flytta godståg som väger flera tusen ton i växlingstjänst.

Driftsystemen har en modulär uppbyggnad och kan enkelt bytas ut om tekniken utvecklas därefter. Den federala regeringen stöder introduktionen av denna innovativa teknik med totalt 15 miljoner euro via riktlinjerna för främjande av alternativa körningar inom järnvägstransporter från det federala ministeriet för digitala frågor och transport. De 50 loken ska användas av DB Cargo från och med 2024.