AFRY projekterar en av de första höghastighetsjärnvägarna i Tjeckiska Republiken

Moravian Gate I är ett av de första tjeckiska pilotprogrammen för höghastighetsjärnväg, som projekteras av det internationella konsortiet lett av AFRY. Bilden visar Alstoms AGV-tåg som provkör i en högsta hastighet på 200 km/h på en rund teststräcka i Cerhenice, regionen Velim i Tjeckiska Republiken. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Miroslav.broz

AFRY kommer att spela en avgörande roll för det framtida tjeckiska järnvägsnätet för höghastighetståg. Det internationella konsortiet som leds av AFRY projekterar Moravian Gate I, ett av de första tjeckiska pilotprogrammen för höghastighetsjärnväg. Projektet kommer att i grunden förändra den statliga kollektivtrafiken.

Upphandlingen genomfördes i ett så kallat BVP-förfarande (Best Value Procurement) utlyst av den statsägda förvaltaren av den tjeckiska järnvägsinfrastrukturen. Kvalitetskriterierna stod för 70 procent av anbudsresultatet, varav den viktigaste vinnande faktorn var AFRYs kompetens inom höghastighetsjärnväg.

- AFRY har bred erfarenhet av att utveckla många av Europas projekt inom höghastighetsjärnväg. Vi tar med oss kompetens, beprövad erfarenhet och djup kunskap om ämnet till Tjeckien. Leveransteamet kombinerar en stark och kompetent lokal närvaro med internationell toppexpertis. Detta projekt bidrar verkligen till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle, säger Ivo Šimek, landschef för Tjeckien och Slovakien.

Moravian Gate 1-projektet innebär en betydande kapacitetsökning för de mest trafikerade delarna av järnvägsnätet i den moraviska regionen. Även om den nya järnvägen endast är utformad för persontransporter kommer den också att medföra en betydande förbättring för godstransportföretagen. För att möjliggöra en bred användning av höghastighetsjärnvägen för olika typer av tåg och för att säkerställa en långsiktig driftsäkerhet omfattar projektet också flera anslutningar till det befintliga järnvägsnätet.

Den tjeckiske järnvägsförvaltaren följer franska statliga regler och standarder för utformning och byggande av höghastighetsjärnväg. I detta projekt kommer AFRY att ha ett nära samarbete med det franska ingenjörsföretaget SYSTRA, en av världens ledande aktörer inom fransk höghastighetsjärnväg.