Darmstadt: Första provkörningen på nya spårvagnslinjen Lichtwiesenbahn

Utsikt över det framtida hållplatsen Lichtwiesenbahn från norr. I bakgrunden föreläsningssal och mediacenter, till vänster maskinteknikavdelningen. Bild: Kollektivtrafikbolag HEAG

Den 19 januari var en historisk dag för tyska Lichtwiesenbahn: Klockan 10 svängde den första spårvagnen till höger från Nieder-Ramstädter Straße i Darmstadt i riktning mot Lichtwiese.

Efter en byggtid på cirka två år har en viktig milstolpe för driftsättningen av den nya HEAG-linje 2 uppnåtts.

Ombord på den första resan fanns kollegor från kollektivtrafikbolaget, spårvägen, verkstaden och flera verksamhetschefer, som samtidigt inspekterade spårvagnsbyggnads- och driftföreskrifterna (BOStrab).

För endast med de tekniska och praktiska kunskaper som samlats in kan man bedöma om den nya sträckan är klar för ett godkännande genom delstaten Hessens tekniska tillsynsmyndighet. Dessutom organiseras en rad efterföljande utbildningsresor för förarna fram till öppnandet av reguljär drift efter påsklovet.

Under en provkörning lyssnar och granskar de ansvariga allt nogrannt:

Hur beter sig tåget på den nya sträckan, vad fungerar bra och var det fortfarande behövs justeringar ur driftsynpunkt.

Infrastrukturkollegorna tittar också på sträckan med en rälsbyggarens glasögon och kollar noga om det finns områden där de utförande företagen kan behöva omarbeta något.

Spår, hållplatser, växlar och hela spårvagnsinfrastrukturen granskas noggrant av alla inblandade. Poängsystemet på Nieder-Ramstädter Strasse var ett särskilt fokus, eftersom ett stort antal tåg i framtiden kommer att passera den mycket välbesökta gatan varje dag. Området för enkelspåret och vändslingan direkt på TU-campus undersöktes också i detalj.

Allt granskades nogrannt och resultatet skrevs ned. Inget undgick spårvagnsproffsen. Intrycket av den första provkörningen var positivt. Efter provkörningen följde den provisoriska driftsättningskörningen med Tekniska inspektionen (TAB), som ansvarar för drifttillståndet för den nya spårvagnslinjen.

Innan den reguljära passagerartrafiken startar kommer det att genomföras ett sista driftsättningstest av TAB.

Nästa steg blir snart de utbildnings- och instruktionsresorna för förarna på den nya sträckan. Dessa resor är planerade att starta i slutet av februari 2022. Efter påsklovet går den nya linjen nr 2 sedan i reguljär passagerartrafik och skapar en utsläppsfri, snabb förbindelse mellan centralstationen och stadsdelen Lichtwiese.

Källa HEAG Mobilo