Projektbolag presenterar riktlinjerna för entimmeståg för järnvägen mellan Helsingfors och Tammerfors

Tammerfors järnvägsstation. Foto: Flickr., Kredit: Jimi Lappalainen

Enligt dagstidningen Helsingin Sanomat kommer de första kartriktlinjerna och planerna presenteras snart av det som kommer att bli ett av Finlands största järnvägsprojekt på flera decennier, det vill säga den så kallade Suomi-järnvägen, som kommer att anläggas i terrängen mellan Helsingfors och Tammerfors på 2030-talet.

– Projektbolaget Suomi-rata planerar en höghastighetstågförbindelse mellan Helsingfors och Tammerfors. I framtiden ska en resa mellan dessa städer bara ta en timme, jämfört med minst en halvtimme längre idag.

Alternativen är enligt tidningen en linje som följer och anpassar sig till den nuvarande stambanan, eller en helt ny sträckning över skog och mark, vilket skulle ha fördelen av en mer direkt linje och därmed ett högre tempo.

– Projekteringsfasen kommer att ta tio år, så byggandet kan påbörjas först någon gång på 2030-talet.

 

...