Österrike: Moderniseringen av bansträckan Nordbahn har påbörjats

Moderniseringen av Stationen Wien Süßenbrunn och byggandet av gångtunneln för L6 i Deutsch-Wagram kommer att underlätta rörligheten inne och utanför stationen. Foto: Mein Bezirk

Alla stationer längs Nordbahn ska bli barriärfria, moderna och attraktiva. Spårsystemen kommer att uppgraderas till den senaste tekniken och linjeutrustningen som luftledningar eller säkerhetssystem, kommer att förnyas i grunden.

Som ett resultat kommer den nästan 70 kilometer långa rutten mellan Wien och delstatsgränsen nära Bernhardsthal inte bara att få ett modernt utseende, utan även tillåta betydligt högre hastigheter.

Dessutom kommer den operativa kvaliteten och prestandan på denna rutt, som också är av internationell betydelse, att förbättras avsevärt.

Både långväga resenärer och pendlare inom lokala och regionala transporter gynnas av detta. Stängningen av alla plankorsningar längs sträckan ger mer säkerhet för alla trafikanter.

Stationen Wien Süßenbrunn kommer att vara fri från alla tänkbara hinder i slutet av 2022

Arbetet med den nya gångtunneln L6 startar nu i Deutsch-Wagram. Istället för att korsa den befintliga plankorsningen förväntas trafiken gå genom gångtunneln från och med maj 2023 – säkert och utan några väntetider vid de stängda bommarna

Stationen Wien Süßenbrunn kommer att omgestaltats så att den blir barriärfri redan medan tågen går via stationen. Totalt tre hissar kommer att underlätta åtkomsten från förgården till de två plattformarna. Stationen kommer också att få ett modernt utseende med nya perrongtak, vänthall och ett modernt passagerarinformationssystem med nya monitorer. Entréområdet kommer också att göras om. Allt ska vara klart i slutet av 2022.

Fram till 2030 kommer ÖBB-Infrastruktur AG att arbeta sig fram bit för bit, fas för fas. Projektet är uppdelat i den södra delen mellan

Stationen Wien Süßenbrunn och Gänserndorf och den norra delen från Gänserndorf till statsgränsen. Alla järnvägskorsningar kommer att överges och delvis ersättas av gångtunnlar, överfarter eller tillhörande trottoarer. Detta ökar säkerheten för alla trafikanter, oavsett om det är på rälsen eller på vägen.

Sammantaget omfattar utbyggnaden av den norra järnvägen stängning av 18 järnvägskorsningar och modernisering av 17 stationer eller hållplatser, en enorm logistisk utmaning för planeringen av byggprocessen.

Arbete av den här omfattningen sker dock inte utan störningar som buller och damm. Av den anledningen informerar ÖBB i god tid befolkningen om kommande arbeten via direktreklam.