Godstransporterna på europeiska järnvägar genomgår en digital revolution

Digitala kopplingar ersätter de skruvkopplingar som används inom järnvägsgodstransporter i över 100 år. Till- och frånkoppling av tåg är rent manuellt med de gamla kopplingarna. Först kopplas en bygel som väger cirka 20 kg till kroken på den intilliggande vagnen. Den digitala automatiska kopplingen kopplar däremot automatiskt och mekaniskt ihop godsvagnar, vilket gör att kraft-, data- och tryckluftsledningar kan anslutas från början till slut längs tågets hela längd. Detta minskar det manuella arbete som järnvägsanställda behöver utföra. Varje dag kopplar enbart DB Cargo samman cirka 54 000 vagnar i Tyskland. Om man räknar hela Europa uppgår den dagliga siffran till cirka 400 000 vagnkopplingar i godstrafiken på järnväg. Foto: DB Cargo

Ett tåg med innovativa digitala automatiska kopplingar startade nyligen för ett omfattande gränsöverskridande och praktiskt test som pågår flera månader.

Den federala tyska ministern för digitalisering och transporter, Dr. Volker Wissing gav tåget en symbolisk avgångssignal inför dess resa genom Europa.

Digital Automatic Coupling (DAK) är en väsentlig del av digitaliseringen av godståg. Det är därför en nyckelhävstång när det gäller att göra järnvägen mer konkurrenskraftig än vägen.

DAC gör det möjligt att koppla ihop godsvagnar automatiskt, dvs utan manuellt arbete. Vagnslutningarna för bromsarna utförs också automatiskt. För första gången kommer godsvagnar att utrustas med kraft- och dataledningar hela vägen från början till sista vagnen.

DAC möjliggör snabbare, automatiserade rangerprocesser. Totalt sett ökar kapaciteten på omlastningsstationerna avsevärt. Godståg kan bli längre och tyngre med den nya kopplingstekniken. Ännu viktigare: Man kan färdas i högre hastighet än tidigare och därmed "simma bättre längs” med järnvägstrafiken.

Detta ökar kapaciteten inom järnvägsnätet. DAC kommer att ge ett betydande bidrag till att uppfylla de europeiska klimatmålen.

Dr Volker Wissing, federal tysk minister för digitala frågor och transport:

- Att bringa den växande transportvolymen i linje med våra klimatskyddsmål är en av vår tids största utmaningar. Järnvägen är nyckeln till detta, även om vi har en del att ta igen inom godstransporterna.

- I enlighet med vårt motto "våga göra mer framsteg" kommer vi att lösa ett problem, som har funnits i mer än 70 år i EU med det omfattande införandet av ett enhetligt automatiskt kopplingssystem och katapultera mer än en halv miljon godsvagnar in i 2000- talet. En välbehövlig förvandling som inte kan vänta en dag till, säger Wissing.

Framtidens gods- och testtåg kommer först att åka från Tyskland till Österrike och sedan till Schweiz.

Andra EU-länder följer sedan efter. DAC:n testas i andra körsituationer än vad som skulle vara möjligt i Tyskland. Dessa inkluderar branta sluttningar, snävare kurvor eller andra klimatförhållanden. Provkörningen ska så småningom leda DAC:n till serieproduktion.

Det praktiska provet ska vara klart i slutet av 2022. Under de senaste månaderna har det redan förekommit linjeresor i Tyskland och kopplingstester på rangerbangårdar.

Testtåget är en del av ett forskningsprojekt finansierat av det federala ministeriet för digitala frågor och transport (BMDV) med 13 miljoner euro.

Ett konsortium av sex företag är involverat. Dessa är förutom DB och dess dotterbolag DB Cargo de schweiziska och österrikiska godsjärnvägarna SBB Cargo och Rail Cargo Austria samt vagnhållarna Ermewa, GATX Rail Europe och VTG. Målet är ett EU-omfattande införande av DAC.