Alstom/Deutsche Bahn: Tysklands första batteritåg testas i passagerartrafik

Medan Alstoms vätgaståg är optimerade för längre sträckor, är Alstoms batterimultipelenheter lämpliga för kortare linjer eller sträckor med icke-elektrifierade banavsnitt som tidigare kördes med dieselfordon. Foto: Alstom

Alstom och Deutsche Bahn (DB), öppnar gemensamt med delstaterna Baden-Württemberg och Bayern ett nytt kapitel inom klimatvänlig järnvägsdrift.

Testserien med Battery Electric Multiple Unit (BEMU), Alstoms första fullt godkända batteritåg, startar inom kort.

DB bedriver denna fordonstyp med minimalt låga utsläpp med sitt regionala transportdotterbolag DB Regio. Tågkunderna i Baden-Württemberg och i Bayern kan nu uppleva hur dessa tåg klarar av persontrafiken. Testdriften kommer att pågå till början av maj 2022.

Sedan 2016 har Alstom utvecklat det batterielektriska tåget tillsammans med TU Berlin, med stöd av National Organization for Hydrogen and Fuel Cell Technology (NOW) och med hjälp av finansiering från det federala ministeriet för digitala frågor och transport.

Fordonen kommer att bli framtida hållbara efterföljare till dieseltågen i Tyskland: totalt 450 linjer i det tyska järnvägsnätet har hittills trafikerats av dieseltåg. Alternativa drivsystem möjliggör nu effektiv och utsläppsfri drift på dessa sträckor.

Det nästan fyra månader långa testserien på passagerarrutter i Bayern och Baden-Württemberg är ett nästa steg. I framtiden kommer BEMU-teknik att användas på Alstoms Coradia-plattform.

På vardagarna kommer tåget i Baden-Württemberg att gå på sträckan Stuttgart - Horb. Linjen Pleinfeld - Gunzenhausen i Frankiska sjödistriktet går på lördagar och söndagar.

Medan i Baden-Württemberg sker laddning under resan, är laddning i Bayern endast möjlig vid den elektrifierade destinationen och avgångsstationerna, eftersom rutten däremellan inte är elektrifierad. Förutom DB som operatör är det lokala transportföretaget Baden-Württemberg (NVBW) och det bayerska järnvägsbolaget (BEG) associerade projektpartners.Direktanslutningar mellan elektrifierade och icke-elektrifierade delar av nätet kan nu trafikeras med nollutsläpp och utan behov av ytterligare elektrifiering, vilket minskar restiden mellan stad och landsbygd.

Källa: Alstom - pressmeddelande