Österrike: Anbudsinfordran för tunnelbygget vid Pfons-Brenner startade

Arbetet i Brenners basistunnel fortskrider. Här kommer en dag höghastighetståg att susa fram. Foto: BBT

Brenner Basistunnel BBT SE har lagt ut en upphandling av byggplatsen Pfons-Brenner (H53) med ett uppskattat ordervärde på 855 miljoner euro (netto) i hela Europa.

Priset kommer att baseras på principen om bästa bud. Utöver priset ingår även kvalitativa kriterier i utvärderingen. Erbjudandet löper till 16 maj 2022, kl. 12.00.

Om anbudet går enligt plan kan entreprenaden för byggområdet Pfons-Brenner förväntas bli tilldelad under 2022. Byggtiden för de tjänster som ska utföras beräknas till 69 månader.

Nytt koncept för Pfons-Brenner sektionen

Byggområdet som nu har lagts ut på anbud ligger mellan samhällena Pfons i norr och Gries am Brenner i söder. Med Pfons-Brenner (H53) och Hochstegen (H52) ritades två nya, olika tunnelbyggen. De två områdena härstammar från den tidigare Pfons-Brenner tomten (H51).

Förutom Sillschlucht-Pfons byggområde (H41) är Pfons-Brenner (H53) en av de största sektionerna i det österrikiska projektområdet.

Det upphandlade kontraktet inkluderar körning av de två huvudtunnelrören i norrgående riktning till gränsen för byggplats H41 och i södergående riktning till riksgränsen vid Brennerpasset.

Även undersökningstunneln grävs fram till österrikiska riksgränsen. Totalt ska ca 25,2 kilometer huvudtunnelrör grävas, varav ca 15,2 kilometer sker mekaniskt med tunnelborrmaskin och ca 10 kilometer konventionellt med sprängning.

Dessutom ska 1,3 kilometer undersökningstunnlar grävas ut. Tvärpassager med en total längd av ca 2,3 kilometer kommer också att köras. Det pågår också olika arbeten på det inre skalet.

Byggandet av Brennerbastunneln fortskrider

Från och med januari 2022 är följande huvudtomter under uppbyggnad:

Mauls 2–3, under korsning av Eisack (projektområde Italien) samt Sill Gorge och Sill Gorge-Pfons (projektområde Österrike).

Totalt täcker BBT-tunnelsystemet cirka 230 kilometer tunnlar. Av dessa har 149 kilometer för närvarande grävts ut: 53 kilometer av huvudtunneln, 55 kilometer undersökningstunnlar och 41 kilometer andra tunnelstrukturer som tillfartstunnlar eller logistiktunnlar.

Pressmeddelande BBT