Polen: Förberedande arbeten inleds för bygget av höghastighetslinjen Sieradz - Poznań

Ett polskt tåg anländer till stationen i Sieradz. Foto: PKP

Nyligen undertecknade företaget Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ett avtal om en förstudie för en 170 kilometer lång sektion av höghastighetsjärnvägen mellan Sieradz och Poznań.

Investeringen är en del av det så kallade "Y" (igrek), höghastighetsplanen som förbinder polska storstäderna Warszawa, Łódź, Poznań och Wrocław.

Kontraktet tecknades med ett konsortium av BBF, IDOM och Arcadis. Värdet på ordern är 42,9 miljoner zloty (9,4 miljoner euro).

Beställningen omfattar utarbetandet av en teknisk-ekonomisk-ekologisk studie (Studier Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, STEŚ), dvs. de nödvändiga fördesigndokumenten för järnvägslinjen Sieradz - Kalisz - Pleszew - Poznań.

Det mesta av detta avsnitt, ligger i regionen Wielkopolskie Voivodeship. På grund av denna investering kommer tågen mellan Sieradz och Poznań att gå i hastigheter upp till 250 km/h.

Den antagna konstruktionshastigheten för denna sträcka är dock 350 km/h och det kommer att vara möjligt att öka maxhastigheten till dessa hastigheter i framtiden utan att bygga om banan och ändra geometrin i kurvorna.

- Detta är mycket bra nyheter för passagerare från regionen och över hela landet, säger biträdande infrastrukturminister Marcin Horała, regeringens befullmäktigade för CPK.

När denna del av linjen är färdig kommer resan mellan Warszawa och Poznań att ta endast en timme och 55 minuter (idag tar en tågresa cirka 3 timmar).

Det kommer att vara möjligt att köra från huvudstaden till Kalisz på 1 timme och 20 minuter (istället för cirka 3 timmar som tidigare).

Restiden från Poznań till Kalisz kommer också att minska till 35 minuter (idag tar det 1,5

timme) och från Poznań till Łódź till 1 timme och 10 minuter (idag cirka 3 timmar). Passagerarna kan nå CPK:s centrala transportnav från Poznań på 1 timme och 40 minuter.

Som en del av STEŚ kommer entreprenören att förse CPK med bland annat trafikprognoser och tekniska, miljömässiga och multikriterieanalyser. Tidsfristen för utarbetandet av den så kallade investerarvarianten, som är en bilaga till ansökan om miljöbeslut, är 12 månader.

Beställningens omfattar även geologiska undersökningar med underlag och kartor för planeringsändamål. Enligt tidsplanen ska de första byggarbetena på sträckan Sieradz - Poznań starta vid årsskiftet 2024/2025 och vara klara vid årsskiftet 2028/2029.

CPK-järnvägsprogrammet #KolejNaPolske förutser byggandet av cirka 220 kilometer nya järnvägslinjer och modernisering av 530 kilometer befintliga linjer, som trafikeras av PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

Hittills har företaget CPK utarbetat förstudier för åtta järnvägsinvesteringar med en total längd på cirka 1 000 kilometer.

Efter undertecknandet av kontraktet för sträckan Sieradz - Poznań ökade detta antal till nästan 1 200 kilometer. Företaget planerar att teckna fler affärer under 2022.

Källa: WKZ Ministerstwo Infrastructure, CPK