Världens första självgående tåg lanserades i Tyskland

Hamburgs självgående S-bahntåg är ett stort steg i autonoma riktningen, trots att det ännu inte är ett komplett intelligent system. Under pilotfasen ansvarar och övervakar tågföraren tågets rörelser. Foto: Deutsche bahn

Deutsche Bahn, som ansvarar för tyska järnvägstransporter, har byggt en ny typ av autonoma tåg tillsammans med teknikjätten Siemens. Första resan mot en effektivare och grönare tid började nyligen i Hamburg.

Det tyska statsägda järnvägsföretaget Deutsche Bahn (DB) och Siemens Mobility, ett stort transportteknikföretag som tillhör Siemens-koncernen, har tillsammans utvecklat världens första autonoma tåg som går på befintliga räls.

Det nya autonoma tåget gjorde sin första resa i Hamburg. Resan var en del av ett evenemang som visade upp planer för framtiden för intelligenta transporter.

Enligt Deutsche Bahn riktar sig digital S-Bahn-teknik till alla typer av tåg på öppna järnvägar över hela Europa.

Från automatisk till autonom

Automatisk och autonom är lite olika saker. Det automatiska tåget går utan förare – dock inte utan arbetsledare. Trafiken samordnas med tekniken och dess nätverk för att vara korrekt och säker. Ett autonomt tåg är ett intelligent tåg som gör sina egna lösningar utifrån tillgänglig information. Tekniken mellan det moderna och det framtida tåget är delvis överlappande.

- Övervakningstekniken ser mycket längre än lokföraren. Dessutom är tågets förare på väg för att kontrollera att systemet fungerar, säger Christoph Dross, talesman för Deutsche Bahn.

När det gäller ett autonomt tåg kan vi också tala om ett robottåg. Kameror och sensorer ger tåget en "vision" som AI använder för att till exempel spåra sin plats. Tåget fattar också självständiga beslut om hastigheten.

Till exempel används en lidar eller ljusradar, som fungerar som en optisk radar och fungerar inom området för synligt ljus, nära-infrarött eller ultraviolett ljus. Den avger en laserljuspuls och mäter den tid det tar för pulsen som reflekteras från föremålet att återvända. Självgående bilar använder också lidar-teknik.

Ett autonomt tåg minskar behovet av markbaserad teknik. Tågen kommunicerar också med varandra. De tar hänsyn till olika väderförändringar och förutser händelser som samlar många människor. Målet är att göra all trafik mer effektiv vad gäller prestanda, tidtabeller, energibesparingar, miljö och säkerhet.Deutsche Bahn och Siemens har en långsiktig plan för att göra järnvägstransporter över hela Europa autonoma. Enligt Nina Mähönen, finländska tågoperatören VR:s trafik- och säkerhetsdirektör, har ärendet varit på agendan även i Finland.

- Vi har studerat möjligheterna för utveckling av autonoma transporter, men än så länge är möjligheterna att använda detta i Finland begränsade. Finland har fokuserat på stängda spår, som industrispår.

Ett centralt mål med Deutsche Bahns projekt "Rails for the Future" är att göra järnvägstransporter mer miljövänliga och till mer folkinriktad reseform, utan att behöva bygga fler nya järnvägar, åtminstone av den anledningen. Det är därför väsentligt att robottåget går på befintliga spår.

Från drömmar till långsammare verklighet

Hela Hamburgs S-Bahn-transportsystem kommer att bli autonomt i slutet av decenniet. Enligt Siemens kommer samma teknik att användas på tyska järnvägar i framtiden, både på lokaltåg och på nationella linjer.

Det intelligenta tåget anses på många sätt vara ett säkert transportmedel för framtiden. Det är säkert för passagerare, det förbrukar inte för mycket energi och förstör miljön. Coronapandemin har lärt oss att järnvägstrafik fungerar under flyg- och sjöavbrott.

Källa: Tekniikan Maailma