USA: California High Speed Authority uppfyller federala bidragskrav ett år före schemat

Genom antagandet av den nya tvådelade infrastrukturlagen kommer projektbyrån att söka ytterligare federal finansiering som behövs för att utöka höghastighetstågsystem över hela landet. Illustration: California High-speed project

Federal Railroad Administration (FRA) meddelade nyligen att California High-Speed Rail Authority, ”till fullo har uppfyllt statens krav” när det gäller att ta emot federala medel ett år före schemat för fortsatt byggnation av delstatens höghastighetslinje. Godkännandet uppfyller också ett viktigt krav i American Recovery and Reinvestment Act (ARRA).

- Den federala regeringens investering i detta transformativa projekt har fördubblats dollar för dollar ett år före schemat, säger Brian Annis, byråns ekonomichef.

- Med en stark, engagerad partner på federal nivå kan vi främja byggandet av en elektrifierad, höghastighetståg för folket i Kalifornien."

Byrån spenderade 2,5 miljarder dollar (2,2 miljarder euro) av ARRA-medel vid det tidigare lagstadgade tidsgränsen i september 2017.

Finansiella medel har utökats nyligen för den 192 kilometer långa sträckan i statens höghastighetstågssystem i Central Valley, i en historiskt missgynnad del av staten som också kännetecknas för dålig luftkvalitet.

FRA krävde att byrån skulle balansera federala finansieringsutgifter med statlig finansiering för kvalificerade utgifter senast i december 2022.

Arbete pågår för närvarande i Central Valley med 35 aktiva byggarbetsplatser och mer än 7 000 arbetstillfällen skapade hittills, och i Bay Area genom regeringspartnern Caltrain och Peninsula Corridor Electrification Project..

Källa California High-Speed Rail Authority