Berlin: Banavsnittet Bötzowbahn ska öppnas för lokala transporter

Ett antal tåg av typ Talent BR 442 från Bombardier är här uppställda före tågens leverans till Deutsche Bahn Regio på rangerbangården Berlin-Spandau Johannesstift vid Bötzowbahn. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Der wahre Jakob

Delstaten Berlin vill använda befintlig infrastruktur för Bötzowbahn för en ny S-Bahn-förbindelse till stadsdelen Spandau och området Falkenhagener Feld och skapa nya attraktiva järnvägsförbindelser.

Berlins kommunala Avdelning för miljö, mobilitet, konsument- och klimatskydd och Havelländische Eisenbahngesellschaft (HVLE AG), som operatör för Bötzowbahn, har nu undertecknat ett finansieringsavtal för den preliminära planeringen. Trafikförbundet VBB fungerar som samordnare mellan avtalsparterna i projektet.

En del av infrastrukturprojektet startade redan 2020, när delstaterna Berlin och Brandenburg, Deutsche Bahn och Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) beslutade om att samarbeta. Nu väntar man att därigenom skapas fler och bättre järnvägsförbindelser för hela tyska huvudstadsregionen.

Med nya S-Bahn-stationer i området Falkenhagener Feld ska Spandaus tågstation avlastas som det lokala centrum för kollektivtrafiken. Samtidigt får passagerarna ytterligare, mer attraktiva och kortare förbindelser till centrala Berlin. Vid de två nya stationerna Seegefelder Straße och Falkenseer Chaussee planeras anslutningsvänliga förbindelser till kollektivtrafiken.

För en eventuell vidareutveckling av S-Bahn-nätet vid ett senare tillfälle utreds i planeringen en valfri fortsättning av S-Bahn från Falkenseer Chaussee till Johannesstift.

Infrastrukturåtgärden är relaterad till parallell planering för utbyggnaden av S-Bahn från Berlin-Spandau till Finkenkrug längs Hamburger Bahn. Båda planerna drivs framåt i gemensam samordning.

Den preliminära planeringen kan nu börja med undertecknandet av finansieringsavtalet. Den fördjupade planeringen och kostnadsberäkningarna för projektet ska vara klara 2023. Stadsdelen och allmänheten är kontinuerligt involverade i projektets framsteg.

Bötzowbahn ska öppnas för lokala transporter

Delstaten Berlin vill använda den befintliga infrastrukturen för Bötzowbahn för en S-Bahn-förbindelse till stadsdelen Spandau och området Falkenhagener Feld och skapa nya attraktiva järnvägsförbindelser.

Berlins kommunala Avdelning för miljö, mobilitet, konsument- och klimatskydd och Havelländische Eisenbahngesellschaft (HVLE AG), som operatör för Bötzowbahn, har nu undertecknat ett finansieringsavtal för den preliminära planeringen. Trafikförbundet VBB fungerar som samordnare mellan avtalsparterna i projektet.

Utbyggnaden är en del av infrastrukturprojektet startade 2020, när delstaterna Berlin och Brandenburg, Deutsche Bahn och Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) beslutade om att samarbeta. Nu väntar man att det därigenom skapas fler och bättre järnvägsförbindelser för hela tyska huvudstadsregionen.

Med nya S-Bahn-stationer i området Falkenhagener Feld ska Spandaus tågstation avlastas som det lokala centrum för kollektivtrafiken. Samtidigt får passagerarna ytterligare, mer attraktiva och kortare förbindelser till centrala Berlin. Vid de två nya stationerna Seegefelder Straße och Falkenseer Chaussee planeras anslutningsvänliga förbindelser till kollektivtrafiken.

För en eventuell vidareutveckling av S-Bahn-nätet vid ett senare tillfälle utreds i planeringen en valfri fortsättning av S-Bahn från Falkenseer Chaussee till Johannesstift.

Infrastrukturåtgärden är relaterad till parallell planering för utbyggnaden av S-Bahn från Berlin-Spandau till Finkenkrug längs Hamburger Bahn. Båda planerna drivs framåt i gemensam samordning.

Den preliminära planeringen kan nu börja med undertecknandet av finansieringsavtalet. Den fördjupade planeringen och kostnadsberäkningarna för projektet ska vara klara 2023. Stadsdelen och allmänheten är kontinuerligt involverade i projektets framsteg.