Stadler levererar totalt 504 spårvagnar till olika tysk-österrikiska kollektivtrafikföretag

Stadler's CITYLINK är en smart spårvagn som även kan användas som ett interurbantåg om den konfigureras därefter. Med VDV-ramavtalet har Stadler hittills sålt över 650 CITYLINKs till 6 länder. Foto: Stadler

Stadler har tilldelats kontraktet för den största ordern i företagets historia med en total volym på upp till fyra miljarder euro:

Sex transportföretag från Tyskland och Österrike hade lagt upp till 504 fordon internationellt i anbud som en del av "VDV-Tram- tåg". I ramavtalet ingår förutom fordonstillverkning även ett underhållskontrakt på upp till 32 år.

Ramavtalet omfattar en fast orderkvantitet på 246 CITYLINK-fordon med en volym på cirka 1,7 miljarder euro. Dessutom innehåller ramavtalet en möjlig option om beställning av upp till 258 ytterligare fordon.

Priset markerar början på ett långsiktigt partnerskap mellan projektkonsortiet, bestående av tyska staden Karlsruhes transportföretag (VBK), Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), Saarbahn-nätet, det övre österrikiska järnvägsnätet, delstaten Salzburg och Neckar-Alb Regional Stadtbahn-föreningen Stadler.

Under de kommande tio åren kommer Stadler att tillverka 246 CITYLINK-fordon för de sex operatörerna. De fyra första fordonen kommer att levereras till Saarbahn 2024.

Bolaget Verkehrsbetriebe Karlsruhe ansvarar för den övergripande projektledningen och samordnar nu även handläggningen efter anbudsfasen.

Källa: Pressmeddelande Stadler