Polen: De första tågen av typ Impuls för SKM anlände till Warszawa

Det första av tågen uppträder i europeiska färger, med tolv stjärnor på vagnarnas yttersida på en marinblå bakgrund. Foto: Newag

De två första fordonen av typen Impuls levererades till snabbtransportsystemet i Warszawa (Szybka Kolej Miejska, SKM) i början av 2022. De kommer snart att påbörja en omfattande testserie. Ett av fordonen har målats i Europeiska unionens färger, det andra i Warszawas kollektivtrafikföretags färger.

- De beställda 21 nya fordonen kommer att säkerställa en bekväm, miljövänlig och snabb transport i Warszawas storstadsområde och erbjuda fler sittplatser under rusningstid. Passagerarna har tillgång till WiFi, USB-laddare, cykelparkeringar ombord, samt ett modernt passagerarinformationssystem och biljettautomater. Jag hoppas att testerna kommer att gå smidigt och att vår nya Impulse 2 kommer att kunna bjuda in de första passagerarna ombord senast under andra kvartalet, säger Warszawas borgmästare, Rafał Trzaskowski.

Traditionellt symboliserar en cirkel av guldstjärnor på Europeiska unionens flagga solidaritet och harmoni mellan länderna i Europa. Designen av tillverkaren från Nowy Sącz innehåller också detaljer som anspelar på Polens nationella färger.

- Det är ett uttryck för vår tacksamhet för Polens närvaro i Europeiska unionen. Sedan vårt lands inträde i gemenskapen har Warszawa fått mer än 18 miljarder PLN (4 miljarder euro) från EU:s budget för investeringar och utveckling, vilket är mer än 10 000 PLN (2 200 EUR) per invånare. Vi är ledande när det gäller att samla in EU-medel i hela Central- och Östeuropa, betonar Warszawas borgmästare.

Investeringen för SKM omfattar 21 fordon: 15 i form av 5 enheter och 6 av 4 enheter, som kan kopplas ihop för att bilda så kallade tandem och erbjuda upp till 372 platser. Passagerare har till sitt förfogande även Wi-Fi, USB-laddare, parkeringsplatser för cyklar, barnvagnar och utrymmen för stort bagage, samt ett modernt informationssystem och biljettautomater. Livräddande AED-defibrillatorer kommer också att finnas ombord.