Alstom levererar Qatars första kontaktledningsfria spårväg

Nätet trafikeras av 28 spårvagnar av den nya generationen Citadis X05 som har en kapacitet på 209 passagerare vardera. Foto: Alstom

Alstoms första spårväg i Qatar togs nyligen i kommersiell trafik. Med en nätverkslängd på 28 km är detta det största spårvägssystemprojektet i Gulfregionen som också inkluderar 7 kilometer tunnelbana.

Det nya transportsystemet kommer att tjäna Lusail, en ny stad som ligger norr om Doha, genom att tillhandahålla ett miljövänligt mobilitetsalternativ för invånarna. Linjen har 25 stationer inom Lusail och ansluter till Dohas tunnelbana.

Nätet trafikeras av 28 spårvagnar av den nya generationen Citadis X05 som har en kapacitet på 209 passagerare vardera.

År 2014 tilldelades Alstom, som en del av LRTC Consortium tillsammans med företaget QDVC, ett kontrakt av Qatar Railways Company för att leverera ett nyckelfärdigt spårvägssystem som är byggt kontaktledningsfritt ovan jord.