Åboregionen får lokaltåg

Enligt Åbotidningen Turun Sanomat ska investerargruppen kunna köra moderniserade Sm2-pendeltåg mellan Åbo och Nystad redan 2023. Trafikmodellen kommer från Sverige, där en omfattande regionaltrafik har utvecklats i huvudsak med äldre statsägd tågmateriel.

Gamla Sm2-tåg stod inför att bli reservdelar eller skrot, nu förses de med ny teknik och de får nytt liv på spåren kring Åbo.

Gamla rödvita pendeltåg från huvudstadsregionen räddas från skroten. Finlands mesta spårkonsult Antero Alku leder en investerargrupp som vill köpa 11 tåg av VR och börja köra kring Åbo.

Spårtrafikkonsulten, diplomingenjör Antero Alku, 66, gäller i branschen för att ha "köpt in landets alla spårvagnar". Han har varit konsult bland annat för Spårjokern i Helsingfors, och lett byggalliansen kring den nya spårvägen i Tammerfors, skriver Hufvudstadsbladet.

Nu står han i spetsen för en grupp investerare som vill köpa 11 äldre VR-pendeltåg och starta lokaltrafik på järnvägsspåren i Åboregionen.

Mellan sju och tio tågturer om dagen kunde gå mellan Åbo och Nystad.

Linjen skulle framför allt betjäna den nya, stora arbetspendlingen till bilfabriken i Nystad med en ny knapp timmesförbindelse mellan städerna. Det visar en ny rapport från Trafikledsverket i veckan.

För omkring nio miljoner euro kunde tio nya hållplatser etableras, bland annat två i Reso, i Masku, Nousis och Virmo (Mynämäki).

En del VR-tåg nu bara reservdelsbanker

Sm2-pendeltågen, som nu verkar få ett andra liv, är utvecklade från landets första eltåg på 1960-talet mellan Helsingfors och Kyrkslätt. Efter att ha tagits ur trafik i huvudstadsregionen används 36 av dem fortfarande i lokaltrafik ute i landet, i huvudsak kring Tammerfors, Lahtis och Kotka.