HS2 lovar att göra tågresorna koldioxidfria från första början

Illustration av HS2-tåg vid stationen i Birmingham. Foto: HS2-projekt

Från och med första dagen kommer HS2-tågen att trafikera med koldioxidfri energi, vilket skapar ett renare, mer hållbart resealternativ och stödjer Storbritanniens klimatmål för 2050.

HS2 Ltd har meddelat att tågen för Storbritanniens nya och snabba höghastighetsnät kommer att bedrivas av koldioxidfri energi från och med första verksamhetsdag, vilket erbjuder ett renare alternativ till långväga bilresor och inrikesflyg, samtidigt som de stöder regeringens mål för 2050 att ta itu med klimatförändring.

Detta åtagande kommer att spela en nyckelroll i HS2 Ltd:s mål att göra HS2 till ett koldioxidfritt järnvägsprojekt senast 2035. Målsättningen är att skapa dieselfria byggarbetsplatser längs sträckan och minska koldioxidutsläppen från stål och betong som används för att bygga järnvägen.

- Vi vet att klimatkrisen kräver brådskande åtgärder och dessa åtaganden från HS2 är

viktiga steg för att uppnå renare resor i Storbritannien. HS2 är en investering en gång i livet och vi vill säkerställa att landets största infrastrukturprojekt, som skapar tusentals jobb och stöds av regeringens ambitioner för grönare transport- och byggframtid, säger HS2-ministern Andrew Stephenson i ett pressmeddelande.