Finländska Östbanan kan bli del av ett heltäckande europeiskt trafiknätverk

Människor och tåg på Kouvola järnvägsstation. Tågförbindelserna i östra och södra Finland samt från Helsingfors till S:t Petersburg förbättras när den planerade Östbanan blir verklighet. Foto: Elena Noeva / Shutterstock

Östbanan, alltså järnvägssträckningen som planeras gå från Helsingfors-Vanda flygfält via Borgå till Kouvola, kan bli del av ett trafiknätverk som sträcker sig över hela Europa.

Europeiska kommissionen har föreslagit att Östbanan ska bli del av det nya TEN-T-nätverket, skriver Yle Uutiset. Tanken är att förena järnvägar, vägar, sjö-, havs-, och flygrutter till ett heltäckande trafiknätverk.

TEN-T är ett centralt verktyg för EU:s trafikpolitik. Målsättningen är ett trafiksystem som underlättar både för varor och personer att röra sig smidigt och sömlöst genom Europa.

Bättre finansieringsmöjligheter

TEN-T-nätet består för tillfället av två olika nivåer: Kärnnätet som ska förverkligas innan 2030 och ett mer omfattande nätverk som ska byggas innan 2050.

I det nya förslaget kommer det till en tredje nivå vid sidan av de här två: ett utvidgat kärnnätverk som ska förverkligas innan 2040.

Enligt kommissionens förslag ska kärnnätverket och det utvidgade kärnnätverket i framtiden utgöra en hållbar ryggrad för trafiken i Europa. De ska inneha de strategiskt mest betydelsefulla delarna och de viktigaste knutpunkterna.

Städerna Kouvola och Joensuu meddelar att det skulle bli lättare för projektet att få EU-finansiering om Östbanan kommer med i TEN-T-nätet. Det här eftersom den europeiska kommissionen har som målsättning att främja investeringar i trafiknätet i fråga.

”Att komma med i TEN-T-nätet skulle stärka Östbaneprojektets ställning och främja dess förverkligande”, kommenterar Joensuus strategichef Sami Laakkonen i ett pressmeddelande.

För att få EU-stöd krävs alltid att projektet också får nationell finansiering. Under den kommande perioden 2021–2027 går det att få EU-finansiering för högst 50 procent av planeringskostnaderna och 30 procent av byggkostnaderna.

Projektbolag förbereds

Staten och kommunerna som ska bli delägare i Östbanan håller för tillfället på med att bilda ett projektbolag som ska sköta planeringen av den nya järnvägsdragningen.

Förutom att planera projektet har projektbolaget som uppgift att sköta finansieringen fram till byggskedet.

Enligt en preliminär uppskattning fördelas finansieringen på ungefär nio år.

”Om planeringen av Östbanan kommer i gång snabbt så kan projektet förverkligas på 2030-talet”, säger Kouvolas utvecklingschef Petteri Portaankorva i ett pressmeddelande.

Planeringen av Östbanan beräknas kosta 79 miljoner euro och byggandet ungefär 1,7 miljarder euro. Innan byggskedet kommer igång krävs nya förhandlingar och ett separat projektbolag för det.

EU behandlar kommissionens förslag om TEN-T-nätet i januari. Statsrådet behandlar ärendet i början av februari, efter det beslutar riksdagen om hur Finland förhåller sig till saken.

Förhandlingarna om förnyandet av trafiknätverket börjar i arbetsgruppen och i EU-parlamentet i början av nästa år