Finländskt tågbolag utökar sin passagerarverksamhet kraftigt

Erfarenhets- och traditionsståg är mycket populära i många andra länder i Europa och runt om i världen. East Express-tåget och många andra liknande nostalgi- och temaresor samlar sammanlagt tiotusentals passagerare årligen. Suomen Elämysjunat Oy tror att liknande turism skulle kunna locka turister även till Finland. Foto: Reissujuna

Genom lanseringen av crowdfunding-kampanjen erbjuder tågoperatören Suomen Elämysjunat Oy (Upplevelsetåg Ab) en mängd olika temaresor för olika målgrupper, samt resor till bland annat sport- och kulturevenemang.

Suomen Elämysjuniens mål är att i inledningsskedet skaffa fram kapital om cirka 300 000 euro, med vilket företaget kommer att kunna utöka sin verksamhet och anordna dussintals resor med traditionståg runt om i Finland. Investerare i detta starkt tillväxtorienterade företag har redan engagerat Peter Vesterbacka, som sedan länge konsulterar järnvägstunneln Helsingfors-Tallinn, och Pekka Möttö, som grundade kollektivtrafikföretaget Onnibus.

– Vi kommer att använda de medel vi får till att öka marknadsföringen, expandera vår verksamhet generellt och framförallt göra förskottsbetalningar vid inköp av egen materiel. Det mest unika här är att nu har varje finländare en historisk möjlighet att äga ett tågbolag och få fotfäste i en verksamhet som vanligtvis inte är tillgänglig för en privatperson, säger Robert Ramstedt, huvudsamordnare för Suomen Elämysjunat Oy.

– Typiskt är att ju tidigare man brukar engagera sig, desto bättre är avkastningspotentialen, framhåller Pekka Möttö.

– Upplevelseståget är ett helt fantastiskt koncept, eftersom trafikfältet i dagsläget saknar ett driftkoncept där själva resan är tänkt att bli en speciell upplevelse, och inte bara det faktum att man kan ta sig någonstans, fortsätter Möttö.

Under de kommande tre åren planerar passagerartåget att utöka sin passagerarverksamhet kraftigt med både egen och leasad utrustning. Företaget har som mål att vara ägare och till och med operatör av minst tre lok och tjugo vagnar senast år 2025. Tågresor utomlands är inte heller uteslutna.

– Vi tar en helt ny sorts nytt koncept till rälsen. Vi vill göra tågresan till en fantastisk upplevelse som järnvägen annars borde satsa på, säger Peter Vesterbacka.

– Jag är själv involverad i den här verksamheten framför allt för att jag betraktar persontåget som en kulturell handling. Det finns en tydlig ordning på detta och en enorm tillväxtpotential, framhåller Pekka Möttö.

Suomen Elämysjunat Oy, som grundades 2020, har hittills varit verksamt i relativt liten skala, men har samtidigt skaffat sig viktig erfarenhet av att bedriva passagerarverksamhet. Företaget är organiserat under varumärket Reissujuna t.ex. tågresor med mumintema från Helsingfors till Nådendal och resor till sommarfestivaler.

– I Finland har nostalgiska och tematiska tågresor främst varit genomförandet av individuella ångloksresor, men målen för upplevelseståg är mycket större. Målet är att göra företaget till ett riktigt tågföretag för hela nationen med sitt bestånd, som servar både finländska och utländska turister, konstaterar Ramstedt.

 

...