RCG öppnar direkt godstransport på järnväg mellan Österrike och Norden

Transporter till och från Wiens centrala rangerbangård är fortfarande möjliga med Transfer-kombinationer. Direkt end-to-end-anslutning till den nordiska regionen. Foto: ÖBB Rail Cargo

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) optimerar sin förbindelse för vagnlasttrafik mellan Österrike och Norden med nya TransFER Linz – Norden – Wels.

Sedan början av året har gods transporterats från Linz via RCG Hub Rheinkamp (nära Duisburg) i Tyskland till Malmö i Sverige, varifrån de distribueras vidare till andra nordiska länder.

Godsmängder kan också matas in på tåget till Norden i Rheinkamp eller distribueras från Norden till andra destinationer (t.ex. inom Tyskland eller till Frankrike, Belgien eller Nederländerna).

Transfer Linz – Skandinavien – Wels delar nu sträckan med TransFER Linz – Duisburg – Wels. Som en del av den operativa konsolideringen av förbindelserna kommer de tidigare veckovisa tur- och returresorna mellan Linz och Rheinkamp (nära Duisburg) och till Wels att utökas från fem till sex och två i veckan från Rheinkamp till Malmö och tillbaka.

Det nya är att en omlastning till färjan inte längre är nödvändig, eftersom den direkta järnvägssträckan över Öresundsbron nu används.

TransFER kan även användas som en end-to-end-förbindelse från första till sista milen (inklusive före och efter transporten) organiserad av RCG. Kunden behöver inte ens ha egen järnvägsanslutning.

Källa: Pressmeddelande ÖBB Rail Cargo Group

 

...