SRV bygger metrostation vid Esboviken väster om Helsingfors

Rulltrapporna i Esbovikens metrostation. Här används kakelytor som är också bekanta från tunnelbanorna i London och Paris. Antalet resenärer dagligen: 8000 (Straficas prognos för 2015 till 2025) För planeringen av stationen svarade ALA Architects. Illustration: ALA Architects/Länsimetro Oy

Byggbolaget SRV och Länsimetro Oy har undertecknat ett avtal om bygget av en metro- och busstation i Esboviken. Byggnadsarbetet kostar cirka 48 miljoner euro.

Bygget av den nya metrostationen började i december2021 och beräknas upphöra sommaren 2022. Därmed är anbudsförfarandet klart för den sista metrostationen i utbyggnaden av västmetrons andra bansträckning.

– Vi kommer att bygga en underjordisk metrostation med ingångar från Esbovikstorget och Knoptorget och en bussterminal i anslutning till köpcentret Lippulaiva med tillhörande servicetunnlar, säger enhetschef Antti Raunemaa på SRV i ett pressmeddelande.

SRV har tidigare byggt metrostationen på Björkholmen i Helsingfors och ansvarat för tunnelbyggen i anslutning till metrostationerna i Otnäs och Kägeludden.