Södra Österbottens Järnvägsförening tar upp kampen om Kasköbanan

I dag trafikeras järnvägsavsnittet främst av virkeståg. Om man förbättrade Kasköbanan kunde den i framtiden också användas för varu- och persontransporter. Foto: Kaskö stad

Finlands statliga Trafikledsverk vill inte satsa några pengar på järnvägssträckan Kasköbanan, utan lägger hellre ner trafiken. Kommunerna och näringslivet kring järnvägen är av helt motsatt åsikt. Nu tar Södra Österbottens Järnvägsförening upp kampen.

Snart klämtar klockan för Kasköbanan, säger aktivisterna till nyhetssajten Svenska Yle.

Trafikledsverket vill lägga ner trafiken efter nästa år. Det här beror på att verkets nya utredning visar att en grundförbättring inte är lönsam.

Kommunerna och näringslivet i området anser å sin sida att en grundförbättring av järnvägsavsnittet är en lönsam investering. De har tillsammans tagit upp kampen för järnvägen inom ramen för Södra Österbottens Järnvägsförening.

Föreningens viceordförande, och vd för hamnen i Kaskö, Patrik Hellman anser att Trafikledsverkets beräkningar innehåller felaktigheter.

– Det handlar främst om tekniska fel och det verkar som om utredningen gjorts för snabbt och inte omsorgsfullt, säger Hellman.

Gamla siffror och felaktiga kundunderlag

Hellman säger att bland annat att Trafikledsverket använt sig av inaktuella siffror över trafikmängder som är tagna från hamnens hemsida. De motsvarar inte dagens trafikmängder.

Vidare anser Hellman att man blandar ihop begreppen och även rört ihop de olika trafikströmmarna i hamnen.

Järnvägsföreningen anser att Trafikledsverket inte alls beaktat de framtida möjligheterna för Kasköbanan.En omfattande förbättring av järnvägen skulle kosta 160 miljoner euro. En lättare upprustning kostar omkring 40 miljoner euro.

Om det ska bli några statliga pengar för Kasköbanan gäller det att få med politikerna på tåget.

 

...