Tiotusen kilometer genom 7 länder - Varför satsar företagen på långdistanståg?

Den kraftiga ökningen av järnvägstrafiken orsakar för närvarande flaskhalsar längs spåren mellan Europa och Kina. Kredit: CR Yuan Long

När ett godståg upptäcks i den franska huvudstaden ser tåget ut som många andra vid Paris centrala järnvägsnav. Men en sak var i högsta grad ovanligt med tåget, nämligen dess tillryggalagda transportsträcka på drygt 10 000 kilometer ända från västra Kina.

Tåget fraktade mer än tre dussin 40-fotscontainrar, var och en fylld med varor av typ luftballonger och bildelar, från Xi’an till Paris. Tåget hade rest genom Kina, Kazakstan, Ryssland, Vitryssland, Polen, Tyskland och Frankrike. Färden varade fem och en halv vecka.

Ovanliga långdistanstransporter av godstransporter mellan Kina och Europa har blivit mycket vanliga under pandemin, eftersom företag som behöver flytta varor mellan världens stora ekonomier letar efter alternativ till dyra flyg- och sjötransporter.

- För fem år sedan gick det åtta tåg per dag mellan Kina och Europa, nu går det 18-20 tåg per dag, säger Xavier Wanderpepen, chef för Kina-Europa godståg inom det franska nationella järnvägsföretaget SNCF.

Järnvägsfrakt är särskilt populära bland företag som behöver flytta ömtåliga eller tidskänsliga varor och inte vill betala för flygfrakt. Containers kan resa mellan Europa och Kina via järnväg ”så snabbt” som på 20 dagar, medan en resa till sjöss kan ta upp till 70 dagar med störningar bl a orsakade av pandemin.

Men järnvägen har sina begränsningar: tåg kan inte bära lika många containrar som fartyg, och de är inte immuna mot logistikproblem relaterade till pandemin.

Tåget som CNN Business skickade iväg från Kina till Frankrike, till exempel, var nästan två veckor försenat när det anlände till Paris. Orsaken var långa tullkontroller vid den polska gränsen och brist på lokförare i Tyskland, orsakad av pandemin.

Ändå kommer det fler tåg.

Transporterna lanserades 2011 som en del av Pekings infrastrukturprogram för ”bälte och väg”. Dessa transporter utvecklades snabbt till expanderade järnvägsservice när pandemin förstörde den globala sjöfarten, vilket gjorde det mycket dyrare att skicka produkter via havet.

Rekordet uppnåddes 2021 med 15 000 godstågsresor mellan Kina och Europa, en ökning med 82 procent jämfört med det totala antalet före pandemin 2019, enligt kinesiska statliga medier. Tågen transporterade 1,46 miljoner containrar.

Antalet tåg mellan Frankrike och Kina fördubblades mellan 2019 och 2021, enligt Wanderpepen, även om Frankrike kom till marknaden senare än de andra europeiska länderna.

Den kraftiga ökningen av järnvägstrafiken orsakar för närvarande flaskhalsar längs spåren och sätter infrastrukturen under press, vilket innebär att tåg mellan Europa och Kina endast erbjuder ett begränsat alternativ till fartyg, av vilka de största transporterar mer än 20 000 stycken 20-fotscontainrar.

Containrar som rör sig mellan Europa och Kina måste omlastas till nya järnvägsvagnar två gånger, en gång vid gränsen mellan Kina och Kazakstan och igen vid gränsen mellan Polen och Vitryssland, eftersom före detta sovjetstater använder en annan spårvidd än Kina och Europa.

- Visst går för många tåg idag på dessa sträckor mellan Europa och Kina, konstaterade Wanderpepen.

Allt tyder dock att antalet tåg kommer att öka ytterligare trots trängseln.