Ryssland stoppade en del av virkesexporten till Finland

Finländska tågoperatören VR:s virkesterminal i Rovaniemi. Foto: VR

Ryssland stoppade en del av sin virkesexport till Finland vid årsskiftet. Kombinerat med ett tidigare beslut om exportbegränsningar som trädde i kraft i november innebär det här ett bortfall på 15 procent av Finlands träimport från Ryssland.

Exportstoppet som gäller från och med årsskiftet berör rundvirke av barrträ och ädelt lövträdsvirke. De här träprodukterna används främst vid finska sågverk, men också vid pappers- och cellulosafabriker.

I praktiken får dessa produkter exporteras till Finland, men bara genom en gränsstation i Kajanaland, vilket leder till att mängden virke som kommer över den rysk finska gränsen sjunker.

Utöver det här har Ryssland dessutom stoppat all virkesexport genom fyra gränsstationer och längs Saima kanal redan i november.

Finland importerade ifjol 9,6 miljoner kubik virke från Ryssland. Sammanlagt går landet nu miste om 1,5 miljoner kubik genom restriktionerna, vilket utgör 15 procent av den finska träimporten från Ryssland.

I det stora hela är ändå den finska skogsindustrin rätt självförsörjande, år 2020 importerades bara 19 procent av den finländska virkesförbrukningen.

Restriktionerna berör inte den viktiga massaveden

Någon stor träbrist kommer restriktionerna inte leda till enligt Maarit Lindström, direktör och chefsekonom för Skogsindustrin.

– Vi ser träimporten från Ryssland som en viktig del av vår produktion och en del av vår försörjningssäkerhet, men en stor del av våra råvaror är ändå inhemska. Begränsningarna kommer inte heller som en överraskning, vilket har gjort att träföretagen kunnat förbereda sig på att mängden importerade träprodukter från Ryssland kommer att förändras.

Rysslands nya begränsningar berör ändå inte massaveden - vilket gör att effekterna av exportförbuden blir mindre.

De ryska restriktionerna motiveras med en skogsstrategi där man försöker komma bort från att vara en råvaruexportör och istället exportera färdiga produkter.

Enligt en del experter gagnar det också Ryssland att koncentrera all export till några få gränsstationer eftersom man på så sätt kan få exporten att se mera märkvärdig ut.

De nya begränsningarna berör mest råvaror som används i papperstillverkning och träförädling.

Det här innebär att en vanlig konsument inte genast behöver fundera på att till exempel skjuta fram en kommande renovering.