Deutsche Bahn beställer eldrivna tåg till järnvägslinjen Main-Weser av Alstom

Nya Coradia Stream från Alstom för Deutsche Bahns Main-Weser-linjenät. Bild: Alstom

Deutsche Bahn Regio AG har lagt en beställning på upphandling av eldrivna fordon till Main-Weser-nätet värd 218 miljoner euro från Alstom Transport Deutschland GmbH.

Beställning avser (eventuellt även utveckling), produktion, leverans, driftsättning och godkännande av upp till 17 nya eldrivna fordon med minst 420 platser vardera och upp till 7 nya elfordon med minst 540 platser vardera för lokala kollektiva järnvägstransporter inklusive reservdelar för tyska regionen Main-Wesers trafikupphandling.

Kunden räknar för närvarande med att fordonen kommer att tas i drift vid tidtabellsändringen i december 2024.

Källa EU:s officiella tidning