Frankrike planerar en ny järnvägslinje i Provence vid Côte d'Azur

Den nya sträckan syftar till att förbättra regelbundenhet, frekvens och restider för tågen i regionen. Foto: Patrice LAPOIRIE / MAXPPP

Frankrikes premiärminister Jean Castex bekräftade nyligen genomförandet av ett offentligt användbarhetstest för fas 1 och 2 av projektet "Ligne nouvelle Provence - Côte d'Azur" (LNPCA) med start från och med 17 januari till 28 februari, 2022.

Den nya sträckan syftar till att förbättra regelbundenhet, frekvens och restider för tågen i regionen. Prefekten för regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur utfärdade ett dekret som beordrade denna offentliga utredning och angav samtidigt datumet för genomförandet av utredningen.

Ligne nouvelle Provence - Côte d'Azur (Lnpca) är initialt avsedd att avlasta järnvägsnaven i Marseille, Toulon och Côte d'Azur och därmed täcka de dagliga transportbehoven i dessa storstadsområden. Projektet syftar också till att förbättra driftsförhållandena och robustheten i det befintliga nätet (fas 1 och 2).

Utbyggnad i 4 etapper

Ministerbeslutet av den 7 juni 2021 bekräftade implementeringen av fas 1:

• Nice Aéroport TGV-station med fyra nya spår med perronger,

• utbyggnaden av RER i Toulon,

• omgestaltningen av stationen i Marseille-Saint-Charles och spåren för de östliga och västra spåren som konvergerar där.

Arbetet med Fas 1 kommer att påbörjas 2023 och ska vara i drift 2030.

Under fas 2 kommer pendeltåget Azur (navette azuréenne) och tunnelbaneövergången från Marseille att byggas ut mellan Cannes och Nice. Projektet förväntas starta 2027 och vara i drift 2035.

I fas 3 och 4 ska förbindelserna inom PACA-regionen förbättras genom utveckling av ny järnvägsinfrastruktur på LNPCA-sträckan och bidra till regionens territoriella sammanhållning via en "Mediterranean railway arch".

Vid denna tidpunkt uppskattas de ackumulerade kostnaderna för fas 1 och 2 till nästan 3,5 miljarder euro.

Finansieringssätten för projektet i fas 1 och 2 av LNPCA analyserades i detalj inom ramen för en arbetsgrupp för statliga företag och SNCF under 2021. Det ska resultera i en bekräftelse av en avsiktsförklaring om finansiering mellan de inblandade parterna: paritet mellan staten och företagen till ett belopp på 40 procent vardera (dvs. 1,4 miljarder euro vardera) och en europeisk finansieringshypotes på 20 procent.

Finansiering genom skatter

Diskussionerna ledde också till utarbetandet av ett utkast till förordning, som, med tillämpning av artikel 4 i lagen om orientering av rörlighet (Loi d'Orientation des Mobilités, LOM),och till skapandet av ett lokalt offentligt organ (EPL) kallat Société de la Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur.

På begäran av de lokala myndigheterna kan detta organ samla in lokala skatter för finansieringen av projektet för att underlätta dess genomförande. Denna förordning granskas för närvarande av statsrådet så att den kan antas under våren 2022. Premiärministern och de berörda lokala myndigheterna, särskilt PACA-regionen, beslutade att påskynda denna förordning.

WKZ, källa Frankrikes premiärminister