Tågoperatören VR utökar regionaltrafiken från Lahtis till Kouvola och Kotka

Järnvägsstationen i Lahtis, Finland. VR:s pendeltågsflotta trafikerar redan från Lahtis till Kouvola och från Kouvola till hamnen i Kotka. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Jaamboo

Den traditionella tågtrafiken från Lahtis till Kouvola, Kotka och Kotkas hamn omvandlas i början av 2022 till VR:s lokaltrafik .

I och med förändringen kommer resevillkor, servicemodell och prissättning att anpassas till övrig pendeltrafik och de flesta biljettpriserna kommer att falla. 

VR:s pendeltågsflotta trafikerar redan från Lahtis till Kouvola och från Kouvola till hamnen i Kotka. Samma utrustning kommer att fortsätta efter bytet. En ny O-tågskod kommer att införas från Kouvola till hamnen i Kotka.

- Med förändringen förtydligar vi tågresandet i området. Rutter, tidtabeller och utrustning kommer att förbli desamma, men prissättningen kommer att anpassas till andra pendeltjänster. Den största fördelen för kunden är definitivt att det fasta priset i våra pendeltåg förblir detsamma på varje sträcka, säger Anu Punola, lokaltrafikdirektör.

För frekventa resenärer innebär uppgraderingen upp till 20 procent billigare biljettpriser.

Exempel, Kouvola-Kotka (vuxen)

Sociala rabatter förändras också. Inom pendlingstrafiken får studenter, pensionärer och värnpliktiga samt tjänstemän som reser på fritiden -50 procent rabatt på priset för enkel- och seriebiljett. Barn får också -50 procent rabatt på säsongskortspriset.

Om man är student eller pensionär är förändringen betydande. Dessutom kommer tilläggstjänster som tidigare betalats, som att resa med barnvagnar, cyklar och husdjur, vara gratis på lokaltågen. Barn under 7 år reser också gratis, fortsätter Punola.

I framtiden kommer lokala transportkonduktörer att patruller runt tågen för att guida och ge råd till kunder. Lokala transportkonduktörer flyttar från ett tåg till ett annat under skiftet och hjälper även kunder på hamnens kajer.

Resekedjor gör vardagen smidigare

VR samarbetar med både Kouvola och Kotka kollektivtrafik. Från Waltti Mobile-applikationen kan du även köpa gemensamma biljetter till tåg och annan kollektivtrafik i området.

- Vi hoppas att våra nya priser kommer att uppmuntra allt fler att välja tåg för sina vardagsresor. När det dessutom finns en fungerande resekedja med lokala stadstransporter är förflyttningen med hjälp av olika transportmedel sömlös och smidig. Samtidigt tackar klimatet oss för att vi använder en ansvarsfull och hållbar kollektivtrafik, säger Punola.

En pendeltågsbiljett kan köpas från VR Matkalla mobilapplikation, vr.fi-webbplatser, biljettautomater och alla 600 R-kiosker i Finland. En biljett kan inte köpas på tåget utan måste köpas i förväg innan resenären går ombord på tåget. VR:s pendeltåg har en övervakningsavgift, vilket kan göra att en biljettlös kund kan påföras en avgift på 80 euro.