Lettland: Internationellt anbud för övervakning av byggandet av Rail Balticas huvudlinje i Lettland startade

Illustration av en regional järnvägsstation vid framtida Rail Baltica-sträckan i Lettland. Bild: Rail Baltica

Den största upphandlingen av byggövervakningstjänster för järnvägslinjen Rail Baltica i Lettland startade nyligen. Kunden är det nationella genomförandeorganet för Rail Baltica i Lettland - Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Detta internationella anbud för byggövervakning och ingenjörstjänster kommer att genomföras i två etapper. Valet av vinnaren och ingåendet av kontraktet förväntas ske i slutet av 2022. Kontraktet kommer att ingås i enlighet med FIDIC White Paper on Consultancy Contracts.

Det nystartade anbudet kommer att ske samtidigt som det tidigare påbörjade anbudet "Byggande av Rail Baltica stambana i Lettland". Därför bildas ett konstruktions- och övervakningsteam som kommer att utföra byggnadsarbetet för den centrala Rail Baltica-linjen och infrastrukturarbetet i Lettland (utanför huvudstaden Riga) under första halvåret 2023. Den sökande som tilldelas kontraktet ska ha erfarenhet av att leda byggande av järnvägar och annan teknisk infrastruktur.

Anbudsbestämmelserna och alla bilagor finns tillgängliga i det lettiska systemet för elektroniska anbud på webbplatsen https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66632.

För att kunna informera intresserade leverantörer om innehållet i upphandlingsobjektet och för att få feedback från intresserade leverantörer håller Eiropas Dzelzceļa līnijas ett webbseminarium online den 19 januari 2022 kl. 15.00 (EET). För att delta i konsultationen bör den intresserade leverantören registrera sig genom att mejla till mlengineer@edzl.lv, med angivande av företagsnamn och kontaktinformation för representanten.

Byggövervakningstjänsterna för de återstående sektionerna och strukturerna kommer att tilldelas i separata anbud, inklusive delarna av huvudlinjen i staden Riga (från Riga flygplats till Torņkalns station och från centralstationen till Acone), gränsöverskridande delar av huvudlinjen på gränserna mellan Lettland och Estland samt mellan Lettland och Litauen (totalt cirka 20 kilometer på lettiskt territorium) och byggandet av den framtida multimodala godsterminalen Salaspils.

Denna kontraktstilldelning gäller inte övervakningen av byggnadsarbetena för regionala tågstationer i följande 10 kommunala områden: Bauska, Ķekava, Olaine, Mārupe-distriktet, huvudstaden Riga mot Estland via Salaspils, Ropaži, Sigulda, Saulkrasti och Limbaži. Ett ytterligare anbud för utformningen av de regionala tågstationerna har utlysts till slutet av 2023.