En av Tysklands äldsta men fortfarande fullt utnyttjade järnvägsstationer har restaurerats

Stationen öppnades den 1 augusti 1842 på bansektionen Berlin-Eberswalde av järnvägsbolaget Berlin-Szczecin. Fram till den 15 augusti 1843 skedde förlängningen till Pommerns huvudstad Stettin (Szczecin). Foto: Creative commons Lic. Kredit: Jochen Teufel

Stationen Bernau bei Berlin vid staden Bernau är en järnvägsstation som också är slutstation för Berlins pendeltåg, linje S2.

Vid stationen, som byggdes 1842, stannar även regionaltåget RE 3 i riktning mot Berlin-Elsterwerda, Angermünde-Schwedt, Angermünde-Stralsund, samt RB 60 mot Wriezen och Frankfurt an der Oder samt polska staden Szczecin.

Från 1913 till 1916 byggdes ett separat spår på Szczecin-järnvägen för förortstrafik, som slutade i Bernau. År 1924 elektrifierades förortsspåren med 750 volts likström och en lateral samlingsskena, vilket initierade den "stora elektrifieringen" av alla andra Berlins stads-, ring- och förortsjärnvägar.

Den 8 augusti 1924 påbörjades den elektriska driften på plats (från 1925 med tågen av Bernau-typ designade för denna sträcka), som kördes under namnet "S-Bahn" från 1 december 1930.

Klockan 05.00 den 24 september 1989, två månader före Berlinmurens fall, körde ett tåg av klass 277 över bufferthållplatsen. Den ledande boggin i den första vagnen kraschade in i stationsbyggnaden.

En järnvägshangar i tre nivåer fanns tillgänglig för flera enheter i Bernau, som ursprungligen var underordnad Berlin Nordbahnhof-depå och senare till Berlin-Grünau-depå. 2001 stängdes hallen.